Äntligen kulturskola

Collage av dans, hantverk, fiol och piano med kulturskolans logga

Musikskolan i Eda kommun görs från årsskiftet om till en kulturskola. Detta kommer inte att påverka musikverksamheten, man utökar bara utbudet för våra barn och ungdomar.

För att kunna kallas en kulturskola bör det finnas minst tre kulturuttryck att välja mellan och i Eda kommun har vi tidigare bara kunnat erbjuda sång och instrumentundervisning. Från och med nu erbjuds även dans och konst, samt kortare kurser i slöjd och hantverk, vilket öppnat upp för namnbytet.

Några av de nya kurserna:

  • Dans (förskoleklass - åk 6)
  • Konstlaboratorium (förskoleklass - åk 2)
  • Musiklekis (barn mellan 4-6 år)

De korta kurserna i slöjd och hantverk kallas Mockelverksta´ och erbjuds för barn i förskoleklass upp till åk 9. Vi har även haft Glasskola, där barnen lärt sig att blåsa glas.

Kulturskolan riktar sig till alla barn i hela kommunen och verkar också ute i kommunens alla tätorter både på skoltid och under övrig dag- och kvällstid, ibland även under helger och lov för att nå ut till så många barn som möjligt.

På Kulturskolans sida hittar du mer information och anmälan via e-tjänst: Välkommen till kulturskolan

2022-01-11