Kommunvapnet

Kommunvapnet

Kommunvapnet

1948 beslöt kommunalfullmäktige i Eda kommun att anta nuvarande kommunvapen efter beslut av kungen 24 september, 1948.

Från början fanns en önskan om att använda fredsmonumentet vid Morokulien som vapenbild på kommunvapnet, men ansökan godkändes inte av Riksheraldikerämbetet. Att använda Eda Skans i vapnet ansågs av vissa endast som en påminnelse av de krigiska förvecklingarna mellan Sverige och Norge. Därför tyckte man att fredsmonumentet bättre symboliserade nuvarande gränsförhållanden.

Eda Skans fanns med i ett av de 18 förslag som hade skickats in till Riksheraldikerämbetet, vilket var det enda som till slut godkändes. Som lite kuriosa kan nämnas att denna typ av befästning var konstruerad av ingen mindre än italienaren Leonardo da Vinci. Han är ju mest känd som en stor målare men han var även fortifikationsarkitekt. Genom uppförandet av bastioner på en fästning visade Leonardo att man kunde försvara så gott som hela fästningen och slapp döda vinklar.

Vårt nuvarande vapen ser ut som riksheraldikern beskriver:

” I blått fält en av en vågskura bildad stam och däröver en 5-uddig skans, allt av silver.” När nuvarande Eda kommun bildades 1 januari, 1971 efter en sammanslagning av Eda, Köla och Järnskogs kommuner ansökte man om att få använda Eda kommuns vapen som kungen hade godkänt 1948, detta godkändes återigen av kungen.

Användning av kommunvapnet

Kommunvapnet får endast användas i mycket speciella sammanhang. Exempel på användningsområden är diplom eller inbjudningar, vid kungliga besök eller andra tillfällen som kräver kommunvapnets särskilda tyngd. Kommunstyrelsens delegationsordning reglerar vem som har delegation på att fatta beslut om användandet av kommunvapnet.

Hör av dig till kommunen om du som förening/företagare är intresserad av att använda kommunvapnet grafiskt i något sammanhang.