Blåsippan

Förskolan Blåsippan

Välkommen till vår förskola

Förskolan Blåsippan ligger i Åmotfors, granne med Gärdesskolan. Förskola består av fem avdelningar: Myran, Humlan och Sländan finns inne på Blåsippan,  avdelningarna Grodan, Fisken finns fristående en liten bit bort.

I Förskolan ska både barn och föräldrar känna sig trygga och välkomna. Förskolans arbete styrs av läroplan för förskolan (Lpfö rev.2018) Vi arbetar för varje barns uteckling och lärande. Det kan innebära att vi erbjuder barnen olika typer av upplevelser och utforskande för att se och ta tillvara på barnens egna intressen.