Servicedeklaration Fakturor

En hög med fakturor

Beskrivning av tjänsten

Eda kommun skickar varje månad ut fakturor till brukare av kommunens tjänster. Om du har frågor som rör en faktura kommunen skickat, ska du kunna nå vår handläggare som hjälper dig med svar på frågor som rör utskickade fakturor.

Vad kan du förvänta dig av oss?

  • Vi underlättar så mycket som möjligt för dig som kund genom att erbjuda e-faktura eller autogiro.
  • Med autogiro betalar du dina fakturor snabbt och enkelt. Betalningen till oss dras automatiskt på förfallodagen från ditt konto.
  • Autogiro är kostnadsfritt
  • Du når vår handläggare av fakturor via telefon eller mail helgfria vardagar mellan kl 08.00-16.00. Om du inte får kontakt direkt kan du lämna ett meddelande så att handläggaren kan ringa upp dig eller svara på mail inom fem arbetsdagar.
  • Du får hjälp att få svar på frågor som berör utskickade fakturor.

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Att du talar om namn, kundnummer, fakturanummer samt återger vad ärendet gäller och telefonnummer alternativt mailadress så att handläggaren kan kontakta dig.
  • Att du talar om för oss oss vad du tycker om vår tillgänglighet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.

Tala om vad du tycker!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter.

Kvalitet i Eda kommun

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/värdgrund i kommunens strategiska plan. Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.