Hjorten

Förskolan Hjorten

Välkommen till vår förskola

Vi på Hjorten tycker det är viktigt och jobbar för en ärlig och bra kommunikation med er vårdnadshavare med barnets bästa i centrum.

Det ska kännas kul och tryggt att komma till Hjorten.

Vi samarbetar nära och flexibelt mellan våra avdelningar. 

Den 5 oktober utökade vi vår förskola, och blev fyra avdelningar istället för två. Det var  barn och personal från Förskolan Pillret som flyttade in, och blev avdelning Aspen och avdelning Lärken.
Bygget av förskolan fortskrider, och i etapp två kommer ytterligare två avdelningar att öppna, så när bygget och allt är klart, kommer vi att vara en förskola med 6 avdelningar. Detta planeras vara klart våren 2021