Hjorten

Förskolan Hjorten

Välkommen till vår förskola

Förskolan Hjorten ligger i Charlottenberg och består idag av fyra avdelningar, Eken, Björken, Lärken och Aspen.
Bygget av förskolan fortskrider, och i etapp två kommer ytterligare två avdelningar att öppna, så när bygget och allt är klart, kommer vi att vara en förskola med 6 avdelningar. Detta planeras vara klart våren 2021

I Förskolan ska både barn och föräldrar känna sig trygga och välkomna. Förskolans arbete styrs av läroplan för förskolan (Lpfö rev.2018) Vi arbetar för varje barns uteckling och lärande. Det kan innebära att vi erbjuder barnen olika typer av upplevelser och utforskande för att se och ta tillvara på barnens egna intressen.