Djur och lantbruk

Djur på gård

Husdjur är till stor glädje för många, men tänk på att du som djurägare har ansvar för djuret och de störningar som det kan orsaka för omgivningen. För att få ha vissa sorters djur inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd av Miljö- och byggavdelningen.

Miljö- och byggavdelningen har också ansvaret för tillsynen när det gäller miljöskydd på lantbruk som till exempel:

  • gödselhantering, -lagring, och -spridning
  • kemikalier och bekämpningsmedel
  • oljecisterner

Djur som far illa

Om du vill göra en anmälan kan du kontakta Länsstyrelsen via telefon. (Om du vill vara anonym, tänk på att inte uppge ditt namn!) Du kan även göra en anmälan direkt på Länsstyrelsens hemsida eller via brev.

tfn: 010-224 71 20
Telefontid:
Tis – Fre: 09:00-12:00
Övrig tid, ring polisen 114 14 (akuta anmälningar).
Vid pågående misshandel av djur, ring 112!