Ny personalchef

Lina Olsson

Eda kommun har anställt Lina Olsson som ny personalchef.

Det är med glädje som jag kan meddela att vi nu rekryterat Lina Olsson till den viktiga befattningen som personalchef, säger kommunchef Anders Andersson i en kommentar.

- Vi hade flera kvalificerade sökande, men såväl blivande medarbetare som fackliga
organisationer ansåg att Lina var väl lämpad för uppgiften, tillägger han.

Lina Olsson är 28 år och har en HR utbildning från Karlstads Universitet och en utbytestermin i USA. Hon har arbetat som säljare vid Thon Hotell och som administratör
inom Eda kommuns LSS verksamhet. Sedan två och ett halvt år är Lina områdeschef inom hemtjänsten.

Lina påbörjar sin tjänst i slutet av sommaren.

- Med sin erfarenhet från att vara chef kombinerat med HR utbildningen kommer Lina ha goda förutsättningar att leda och utveckla personaverksamheten i kommunen och tillsammans med övriga medarbetare på personalavdelning ge chefer och medarbetare stöd och service.

2021-07-12