Avslutade upphandlingar

Som kommun måste vi enligt lagen annonsera våra upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas, och använder vi oss av upphandlingssystemet Mercell TendSign. Där kan du som leverantör prenumerera på upphandlingar som annonseras och på så sätt undvika att missa ett kontrakt.

Här publiceras aktuella och avslutade upphandlingar inom Eda kommun. 

Direktupphandlingar

Alla direktupphandlingar som görs i Eda kommun samlas och annonseras i kommunens upphandlingssystem Mercell TendSign.