Eda kommuns arbete kring Coronaviruset

Anders Andersson utanför kommunhuset

För två veckor sedan beskrev Edas kommunchef, Anders Andersson den osäkerhet som då fanns, samt behovet av prioriteringar. Det som tillkommit är olika former av ”nedstängning” av samhället (service, arrangemang, industri) i Sverige men i ännu högre grad i utlandet. För en gränskommun som Eda så försämrades läget ytterligare då gränsen mot Norge nu stängts.

Samtidigt som det genomförs massor av bra arbete ute i kommunen finns det också oro för såväl smittan som konsekvenserna för näringslivet. Kommunen arbetar därför nu i två spår.

1 Corona

Under lång tid skall vi kunna bedriva prioriterad verksamhet i ett läge med ett större antal personal som är hemma eller som är sjukskrivna!

Hur vi löser detta kan vi i viss utsträckning själva styra. Vi får också många kreativa idéer från våra medarbetare. Vår E-tjänst för intresseanmälningar har i skrivande stund gett 133 intresseanmälningar varav några redan är inne i verksamheterna. Arbete pågår nu med att matcha mot de behov som finns nu och längre fram.

2 Gränsen / Näringsliv

Pausen i gränshandeln innebär många osäkerheter; hur lång tid och hur klarar våra företag detta? Vi för fortlöpande dialog med företagen om detta. Här är vi beroende av Sveriges, Norges och övriga världens åtgärder. Men vi blir också mycket påverkade av det som sker.

I dessa osäkra tider är det viktigt att barnen få ha sina rutiner. Eda kommun strävar därför att ha öppet våra förskolor och skolor så länge som möjligt. Alla friska barn är välkomna.

Du själv kan också bidra till att förebygga smittspridningen genom en god hygien. Rykten och medieutspel kan i onödan skapa oro. Granska kritiskt den information du får och håll dig uppdaterad via kommunens hemsida samt Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.

2022-06-22