Elda utomhus

All eldning sker på egen risk och du som eldar bär alltid ansvaret för eldningen

Innan du eldar bör du alltid ta reda på vilken brandrisk som råder vid tillfället.

Även detta bör du tänka på innan du eldar:

  1. Elda inte när det är för torrt och/eller blåsigt eftersom gnistregn kan flyga långa sträckor. Eldningsförbud får inte råda.
  2. Det avstånd som behövs från brännbart material, för att undvika antändning p.g.a strålningsvärmen, beror på eldens storlek. Generellt bör avståndet vara minst 25m. 
  3. Ha släckningsutrustning i närheten (t.ex. en framdragen vattenslang eller hinkar med vatten).
  4. Elda inte ensam eller efter det blivit mörkt.
  5. Övervaka elden hela tiden.

Större eldningar

Större eldningar ska anmälas till Räddningstjänsten. Till detta räknas:

  • Eldning av större gräsytor, stora rishögar, halm, m.m
  • valborgsmässoeldar
  • planerade hygges- och naturvårdsbränningar