Eget dricksvatten

Att ha ett bra dricksvatten är en avgörande faktor för människors hälsa. Det är inte ovanligt att det är problem med vattnet i enskilda brunnar. Var femte enskild vattentäkt har otjänligt vatten enligt en studie gjord av Socialstyrelsen från 2007.

Vanligaste problemet är mikrobiologisk tillväxt, vilket kan leda till magsjuka. Andra problem är av kemisk art, såsom höga halter av arsenik, uran, fluorid och mangan. Förhöjda halter av kemiska ämnen kan på längre sikt påverka exempelvis njurar, skelett och tänder.

Det är brunnsägaren som ansvarar för att dricksvattnet håller god kvalitet. Brunnsägaren ansvarar för att sköta om brunnen och kontrollera så att vattnet är tjänligt samt att åtgärda eventuella problem.

Miljö- och byggavdelningen utför kontroll av dricksvattenkvaliteten vid de kommunala vattenverken i kommunen, vid alla livsmedelsanläggningar som har egen brunn och andra verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna. När det gäller enskilda dricksvattenbrunnar för privat bruk har kommunen inget kontroll- eller provtagningsansvar men vi hjälper gärna till att tolka analyssvar och ge råd om var man kan hitta mer information om dricksvatten.

Det är Livsmedelsverket som har ansvar för normgivning och tillsynsvägledningar för dricksvatten i enskilda vattentäkter. Detsamma gäller för vatten som används till hushållsgöromål som disk, dusch, tvätt och rengöring. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning kan man läsa om på Livsmedelsverkets hemsida.