Informationsrunda till personal inom vård och stöd

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg och medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Lena Bryntesson informerar vårdpersonal inom hemtjänsten och våra boenden runt om i kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg och medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Lena Bryntesson har träffat personal som jobbar inom hemtjänsten och våra boenden runt om i kommunen. De har informerat om aktuellt läge, hygienrutiner och planer framöver för att hantera covid-19. 

2022-06-22