Eda Energi AB levererar fjärrvärme till nöjda kunder i Åmotfors

Nyhetsarkiv - Eda Energi AB levererar fjärrvärme till nöjda kunder i Åmotfors - ctl00_cph1_imgMain

Eda Energi AB som ägs till 100 % av Eda kommun ska med sin fjärrvärmeverksamhet långsiktigt bidra till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt i kommunen. Bolaget stävar efter ett optimalt resursutnyttjande och att främja en god energiförsörjning samt att leverera miljövänlig fjärrvärme till invånarna i Åmotfors.

Bolaget bildades 2009 och utbyggnad av fjärrvärmenätet har skett etappvis. Under senare år har nyanslutningar mestadels skett för fastigheter belägna efter befintligt nät. Målet är att genom förtätning ansluta fler kunder. Eda Bostads AB samt kommunens fastigheter är anslutna, samt ortens två större industrier. Värmen levereras till Eda Energis fjärrvärmenät från Åmotfors Energis avfallsförbränningspanna.

Under hösten har Eda Energi genomfört djupintervjuer hos sina kunder och kundnöjdhetsnivån visar sig ligga på allra högsta nivån. Eda Energi får bästa placering i en nöjdhetsjämförelse där samtliga deltagande energiföretag med fjärrvärme i sin portfölj jobbar hårt med att förbättra sina utvecklingsområden. Det ger Eda Energi betyget mycket väl godkänd.

Undersökningen visar på att kunderna i Åmotfors anser att Eda Energi levererar fjärrvärme med hög leveranssäkerhet och få störningar. Likaså värdesätter man det bemötande man får av både servicetekniker för fjärrvärmen och administrativ personal som man kommer i kontakt med.

Förbättringsområden är hemsidan för bolaget för att på ett bättre och enklare sätt informera sig om fjärrvärmen i Åmotfors. 

2022-06-22