Servicedeklarationer

Servicedeklarationer på ett bord

En servicedeklaration beskriver vad du som medborgare/brukare
kan förvänta när du nyttjar kommunala tjänster.