Integrationscenter

Integrationscentret i Charlottenberg

Integrationscentret skall fungera som en mötesplats och informationsportal för våra nyanlända i Eda kommun men också en plats där vi kan informera och ge kunskap kring människors etablering och integration. En plats där vi tillsammans kan skapa möjligheter, utveckling och stärka våra mänskliga resurser. Hit kan man som nyanländ vända sig för att få svar på frågor som rör introduktionen/etableringen och få hjälp med olika sociala frågor.

Vi kommer tillsammans med andra verksamheter och organisationer skapa tillfällen att mötas över olika sorts aktiviteter där alla är välkomna, både nya svenskar och etablerade edabor.

För att följa vårt arbete och för att hålla sig uppdaterad om olika aktiviteter är man varmt välkommen in och prata med oss på centret eller gilla oss på facebook där vi heter Integration Eda, https://www.facebook.com/IntegrationEda.

Eda Integrationscenter kommer att bemannas till viss del av ordinarie personal från integrationsenheten men främst utav Yasser Alhayek och Muwafak Hamami.

På Integrationscentret finns två datorer tillgängliga som deltagarna kan använda sig av för att fylla i blanketter, söka arbete, ansöka om föräldrapenning, boka tid på Migrationsverket mm.

På tisdagar kommer personal från Integration finnas på SFI från klockan 10:00 för att svara på frågor eller boka tider för besök till Integrationscentret.

Eda Integrationscenter finns på Storgatan 12 i Charlottenberg.