Elever i "hemkarantän"

Gunnnarsbyskolan fasad

Idag fredag har två elever på Gunnarsbyskolan anmodats att stanna hemma i "hemkarantän" av smittskyddsskäl, då man inte kan utesluta Corona-smitta.

Elever i de två berörda klasserna har under fredagen skickats hem som en försiktighetsåtgärd i avvaktan på vidare besked från vården. Då svar inte väntas under fredagen, anmodas eleverna i de två berörda klasserna stanna hemma även på måndag, då de kommer att få hemuppgifter att arbeta med.

I övrigt bedrivs verksamhet som vanligt. Vi följer myndigheternas riktlinjer, och återkommer med information fortlöpande. 

2022-06-22