Första spadtaget för Violen 1

Bertil Börjesson, Johanna Söderberg, Odd Westby, Michaela Lövkvist och Elsa Badh tar ett första spadtag i en grushög vid Petersborg

Idag, 24 maj, togs det första spadtaget av Kv. Violen 1 i Charlottenberg. Detta markerade starten av om- och tillbyggnaden av demensverksamheten och övriga lokaler i byggnaden som kallas Petersborg.

Tillsammans tog kommunalrådet Johanna Söderberg, demenssjuksköterskan Michaela Lövkvist och politikerna Bertil Börjesson, Odd Westby och Elsa Badh det symboliska första spadtaget i en grushög på parkeringen där den nya huvudentrén ska bli. I själva verket har ByggDialog redan varit igång med arbetet sedan några veckor tillbaka och bland annat har nya parkeringsytor redan färdigställts.

Det har nu gått en del år sedan första planerna till det här projektet började ta form, så Johanna Söderberg är glad att den första etappen av bygget nu är igång.

”De demenssjuka är en av de mest sårbara grupperna vi har i samhället och kommunen vill ge dem ett ordentligt lyft. Många av oss kommer själva drabbas av demens och vi ska komma ihåg att det är en mycket allvarlig och dödlig sjukdom. Det här är en satsning för framtiden”, säger Johanna Söderberg.

Samla verksamheten

Målet med projektet är att samla all demensvård till centralorten Charlottenberg, både för att kunna utöka platserna och kvalitetssäkra vården.

”Vi skapar förutsättningar för personalen att kunna samverka. Vi samlar kompetens och kunskap vilket skapar trygghet för både personal och för de som bor här”, säger Michaela Lövkvist.

På sikt kan även dagverksamheten flyttas till lokalerna, vilket Michaela Lövkvist tycker är bra. Då får de som har den insatsen lära känna omgivningen och skulle de senare behöva flytta in på SÄBO kanske inte övergången skulle bli lika svår.

”Jag tror att vi genom att samla verksamheten skapar en större jämlikhet för dem som ska ta del av den”, säger hon.

Bättre för alla

Det nuvarande byggnadskomplexet innehåller flera olika verksamheter, bland annat särskilt boende, trygghetsboende, hemtjänst, folktandvård, vårdcentral, mödravård och sjukgymnastik. Idag finns tre demensavdelningar om totalt 24 platser och de ska nu utökas med ytterligare 16 platser uppdelat på två avdelningar. Det förbereds också för möjligheten att bygga till ännu fler avdelningar i framtiden.

”Vi tänker långsiktigt i det här projektet och anpassar byggnaden till de olika verksamheterna som finns här. Samtidigt uppdaterar vi de befintliga lokalerna, byggnaden är ändå 30 år gammal så behov av renovering finns”, säger Mats Melin som är kommunens projektledare.

Lokalerna kommer bland annat moderniseras med ventilationssystem till rummen, anpassade dörr- och larmsystem, behaglig belysning och trevliga samlingslokaler och utomhusområden. Den nya huvudentrén kommer binda ihop utrymmena bättre.

Michaela Lövkvist berättar att när de planerat de nya lokalerna för demensverksamheten så har de försökt se det ur olika perspektiv, för att skapa bra arbetsmiljö för personalen och framförallt bra lokaler och lugna trygga miljöer för de personer som ska bo här.

”Vi har sett till aktuell forskning och de riktlinjer som finns. Vi har sett till miljön både inne och utomhus för att de som ska bo här ska bibehålla självständighet och må så bra som möjligt. Och vi har försökt tänka flexibilitet för att kunna anpassa efter olika behov som vi vet kan uppstå”, säger hon.

Att det här stora projektet sker just i Eda kommun är inte förvånande.

”Vi är en liten kommun men vi har kommit långt i arbetet för att skapa god vård för personer med demenssjukdom”, avslutar Michaela Lövkvist.

2022-05-24