Elev-PC

Vad gör jag om jag förlorat min dator eller laddare eller att datorn har sprucken skärm?
I händelse av förlust eller stöld av dator och/eller laddare skall eleven/vårdnadshavaren omgående anmäla förlusten/stölden till kommunens IKT-Ansvarig via 0571-35850.

Eleven/vårdnadshavaren kan bli ersättningsskyldig enligt skadeståndsrättsliga regler om eleven orsakat skada på, eller förlust av, utrustningen genom uppsåt eller oaktsamhet.

Om jag misstänker att andra har tillgång till mitt konto?
Kontakta kommunens IKT-Ansvarig via 0571–35850 för ett lösenordsbyte. Har IT-avdelningen upptäckt detta innan ägaren till kontot så spärras kontot och du får ett nytt lösenord av IKT-Ansvarig eller administratör.

Var ska jag spara mina filer?
Du bör spara dina filer på Onedrive. Då finns dina filer kvar om datorn går sönder eller måste ominstalleras.

Du kommer åt dina filer på Onedrive, från olika enheter om du loggar in via portal.office.com.

Jag har svårt att hitta mina filer, var finns de?
Enklast är att nå filerna och dokumenten är klicka på den gula mappen på startmenyn och klicka sedan på Onedrive i den vänstra menyn, då hittar du alla filer som du har sparat i "molnet". Tänk på att ha en bra mappstruktur på filerna, tex skapa upp mappar för varje ämne som du läser i skolan, samt att "arkivera" gammalt ex. när du byter årskurs för att det inte ska bli rörigt, tänk även på att namnge alla filer så att du enkelt vet vilket dokument som hör till vilken uppgift. Detta för att spara din egen tid och slippa att leta.

Var hittar jag program att ladda ner?
Alla program som Eda kommun tillhandahåller finns i programmet företagsportalen.

Får jag installera vilka program och spel som jag vill på datorn?
Elever är inte administratörer på datorn så begränsningar i vad man får ha på datorn är redan förbestämda av IT-avdelningen via behörighetsstyrning.

Vad jag göra om datorn går sönder?
Kontakta skolans IKT-Ansvarig via 0571-35850.

Får jag låna ut min elevdator?
Nej, datorn är personlig och får inte lånas ut.

Jag tog med eget tillbehör, exempelvis mus, till min dator, men den blev stulen. Vem ersätter?
Du ansvarar själv för det du äger och tar med till skolan. Därför kan du inte få ersättning från skolan om sådan egendom försvinner eller går sönder.

Min elevdator fungerar inte i det trådlösa nätverket hemma. Kan någon på skolan hjälpa till med detta?
Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Du har tillgång till Internet i skolan.

Vad skulle hända om det kommer virus i datorn eller att den inte fungerar som den ska?
Kontakta Edit(chatbot i Teams) eller skicka ett mail till kommunens IT-Support med stöldmarkering på datorn samt vad som är fel och en ominstallation görs inom några timmar. Allt som är sparat lokalt på datorn (C:) försvinner, exempelvis egna nedladdade program och filer.

Skulle detta inte hjälpa meddela administratören på skolan detta för en lånedator och lämna din dator hos administratören som i sin tur meddelar IT som fixar datorn inom om en vecka. 

Får jag smycka min dator, till exempel med klistermärken?
Nej, Endast namnettikett och stöldmärkning. När datorn ska återlämnas ska den vara ren och snygg och fri från klistermärken.

Vad ska jag göra med datorn när jag till exempel har idrottslektion eller äter i matsalen?
Datorn ska alltid förvaras på ett säkert sätt när den inte används.

Måste datorn vara laddad när jag kommer till skolan varje morgon?
Ja, du behöver datorn i det dagliga arbetet i skolan.

Hur transporterar jag min dator?
Datorn levereras med en väska som skyddar datorn vid transport mellan hem, skola och lektioner. Använd den!

Stöldmärket
Skall sitta kvar för att datorn ska kunna indientifieras på ett enkelt sätt