Badplatser

Badplats vid Kyrkviken

Badplatser

Det finns fyra kommunala badplatser i Eda kommun:

  • Adolfsfors, Kyrkviken (Hugn)
  • Häljeboda (Vällen)
  • Koppom (Vadjungen)
  • Åmotfors, Lögarberga (Nysockensjön)

Vid de kommunala badplatserna ansvarar kommunen för drift och skötsel. Eda Bostads AB har uppdraget att sköta anläggningarna förutom badplatsen vid Häljeboda.
Under 2022 kommer AME sköta anläggningen vid Åmotfors, Lögarberga.

Vid badplatserna gäller förbud mot dykning, hundar och camping, enligt Eda kommuns lokala ordningsstadga. Vidare gäller förbud mot båttrafik inom en skyddszon på 200 meter kring badplatserna.

Information om respektive badplats