Fyrverkerier

Fyrverkerier

Förvaring och försäljning av fyrverkerier är tillståndspliktig hantering av explosiva varor enligt lag. 

Vilka tillstånd behövs?

Den som vill starta försäljning av fyrverkerier ska söka tillstånd för handel med explosiva varor hos den kommun där försäljningen ska äga rum.

I de flesta fall behöver man också förvara fyrverkerierna Vilkanågonstans även om det på en del platser förekommer att en grossist kör ut fyrverkerierna till försäljningsstället på morgonen och hämtar det som inte sålts vid stängningsdags. Då behövs endast ett handelstillstånd för försäljningen. Annars behöver man också söka tillstånd till förvaring av explosiva varor hos kommunen.

broschyr om försäljning av fyrverkerier

MSB har tagit fram en broschyr, Försäljning av fyrverkerier. För en säkrare hantering av fyrverkerier är informationen tänk som ett stöd till dig som vill sälja fyrverkerier och vill veta mer om vad dessa regler innebär.

Du kan också läsa mer om fyrverkerier på MSB:s hemsida.