Arbetsmarknad

Vy från Charlottenberg

Eda kommun har en gynnsam arbetsmarknad med en expansiv gränshandel och många industrier.

Därtill kommer många små- och medelstora företag som också skapar värde för kommunen. Kommunen själv är också en stor arbetsgivare med sitt breda uppdrag.

Vård skola och omsorg omsätter de flesta arbetstillfällena, men det finns även tekniker, akademiker och utvecklingsorienterade arbeten inom kommunen.