Nya Grottan

Förskolan Nya Grottan, Charlottenberg

Välkommen till vår förskola

Förskolan ligger centralt i Charlottenberg, intill förskolan Gullvivan och består av fyra avdelningar.

Dessa fyra avdelningar är: två avdelningar (Rubinen, Smaragden) för barn 1-2 år, en (Safiren) för barn 3-4 år samt en (Topasen) för barn 5 år. Tillsammans ska dessa fyra avdelningar kunna ta emot 60 barn.

I vår verksamhet ska både barn och föräldrar känna sig trygga och välkomna samt känna att vi arbetar för varje barns utveckling och deras individuella behov.

Vårt dagliga arbete med barnen utgår från vår läroplan (Lpfö rev. 2010). Varje år har vi ett prioriterat område från läroplanen som vi arbetar extra med. Även i år handlar detta område om språk och kommunikation.

Vi vill även erbjuda barnen olika typer av upplevelser och utforskande för att se och ta tillvara barnens egna intressen.