Nya Grottan

Förskolan Nya Grottan, Charlottenberg

Välkommen till vår förskola

Förskolan ligger centralt i Charlottenberg, intill förskolan Gullvivan och består av fyra avdelningar. Rubinen, Smaragden, Safiren och Topasen.

I Förskolan ska både barn och föräldrar känna sig trygga och välkomna. Förskolans arbete styrs av läroplan för förskolan (Lpfö rev.2018) Vi arbetar för varje barns uteckling och lärande. Det kan innebära att vi erbjuder barnen olika typer av upplevelser och utforskande för att se och ta tillvara på barnens egna intressen.