Svenska För Invandrare (SFI)

Ansök till SFI

För att få läsa sfi måste du vara folkbokförd Eda kommun, fyllt 16 år, ha personnummer och giltig legitimation. Kursen är gratis och ges både på dagtid men du kan inte få studiemedel från CSN när du läser SFI. Du läser SFI på dagtid studerar du cirka 15–20 timmar i veckan och SFI-studier kan kombineras med arbete, andra studier eller andra aktiviteter.

För att ansöka till sfi så måste du fylla i en blankett som lämnas in till elevadministrationen.

Studievägar på SFI

Sfi har tre olika studievägar och fyra olika kurser för att alla ska kunna få undervisning i sin egen takt.

De studievägar som finns är:

Studieväg 1 – kurs A – B: för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland.
Studieväg 2 – kurs B – C: för dig med långsam eller normal studietakt.
Studieväg 3 – kurs C – D: för dig med mycket god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Viken studieväg och kurs du placeras i baseras på Sfi har tre olika studievägar och fyra olika kurser för att alla ska kunna få undervisning i sin egen takt. Lärarna gör alltid en individuell bedömning.

Efter avslutade kurser får du betyg Godkänt om du klarat kursen. Efter att du fått betyg i sfi D kan du välja att söka arbete eller fortsätta studera.