Parkering

Parkeringsplats

Parkering

Det finns i Eda kommun 70 allmänna parkeringsplatser med varierande antal platser. Parkeringsplatserna är avgiftsfria, men 24- timmarsregeln gäller i hela kommunen där inget annat föreskrivs.

Antal allmänna parkeringsplatser

Charlottenberg: 42
Åmotfors: 21
Koppom: 5

Det finns också en allmän parkeringsplats vid golfbanan i Noresund.

Felparkeringsavgifter

Överträdelser tas ut enligt gällande taxa för parkeringsövervakning i Eda kommun.