Kommunala bolag

De olika bolagens loggor

Eda kommun har valt att bedriva en del verksamheter i bolagsform.

De fyra kommunala bolagen är:

• Eda Bostads AB
• Eda Energi AB
• Valfjället Skicenter AB
• Teknik i Väst

Valfjället Skicenter äger och driver en slalombacke. Eda Bostads AB hyr ut lägenheter och andra kommunala fastigheter. Eda Energi AB är ett bolag som driver fjärrvärmen i Åmotfors. Teknik i Väst är ett driftsbolag som sköter drift och underhåll inom områdena gator och vägar, vatten och avlopp samt renhållning för Arvika och Edas kommuner.