Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

Aktuella anslag och kungörelse

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2019-11-14, är justerat
anslagstid 2019-11-18--2019-12-10

Bildningsutskottets protokoll, 2019-11-11, är justerat
anslagstid 2019-11-19--2019-12-10

Allmänna utskottets protokoll, 2019-11-13, är justerat
anslagstid 2019-11-18--2019-12-10

Bildningsutskottets protokoll 2019-11-12 är justerat
anslagstid 2019-11-15--2019-12-07

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-06 är justerat
anslagstid 2019-11-11--2019-12-03

Drifts- och servicenämndens protokoll 2019-09-25 är justerat
anslagstid 2019-10-30--2019-11-21

Kommunfullmäktiges handlingar 2019-11-06

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-22 är justerat
anslagtid 2019-10-24--2019-11-24

Vårdutskottets protokoll, 2019-10-21, är justerat
anslagstid 2019-10-21--2019-11-11

Samhällbyggnadsutskottets protokoll 2019-10-17 är justerat
anslagstid 2019-10-18--2019-11-11

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-10-10 är justerat
anslagstid 2019-10-14--2019-11-05

Sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB, 2019-10-08, är justerat
anslagstid 2019-10-16--2019-11-07

Kommunstyrelsen sammanträder 2019-10-22

Allmänna utskottets protokoll, 2019-10-11, är justerat
anslagstid 2019-10-14--2019-11-04

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2019-10-09 är justerat
anslagstid 2019-10-14--2019-11-04

Vårdutskottets sammanträdesprotokoll 2019-10-08 är justerat
anslagstid 2019-10-10--2019-10-31

Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2019-10-07 är justerat
anslagstid 2019-10-10--2019-10-31

Kungörelse, Laga kraft, detaljplan Eda Glasbruk, Eda Supermarket