Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla.      

På vår digitala anslagstavla finner du:

  • tillkännanagivandens om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • justerade protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder (ej myndighetsnämnden) samt de kommunala bolagen. Protokoll som inte länkas men som inte omfattas av sekretess kan begäras ut digitalt eller via papper genom kontakt med medborgarkontoret 0571-28100, kommun@eda.se.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.     

Aktuella anslag och kungörelse

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-31 är justerat
Anslagstid 2021-06-04 - 2021-06-29

Serviceutskottet sammanträder 2021-06-10

Bildningsutskottet sammanträder 2021-06-09

Vårdutskottet sammanträder 2021-06-15

Allmänna utskottet sammanträder 2021-06-07

Myndighetsnämndens protokoll 2021-05-24 är justerat
Anslagstid: 2021-05-28 - 2021-06-21

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-19 är justerat
Anslagstid: 2021-05-28 - 2021-06-21

Hjälpmedelnämndens protokoll 2021-05-12 är justerat
Anslagstid: 2021-05-26 - 2021-06-17

Vårdutskottets protokoll 2021-05-25 är justerat
Anslagstid: 2021-05-25 - 2021-06-16

Serviceutskottets protokoll 2021-05-12 är justerat
Anslagstid: 2021-05-21 - 2021-06-12

Allmänna utskottets protokoll 2021-05-03 är justerat.
Anslagstid: 2021-05-20 - 2021-06-11

Bildningsutskottets protokoll 2021-05-12 är justerat
Anslagstid: 2021-05-19 - 2021-06-10

Allmänna utskottets protokoll 2021-05-10 är justerat
Anslagstid: 2021-05-18 - 2021-06-09

Vårdutskottets protokoll 2021-05-11, individärenden är justerat
Anslagstid: 2021-05-18 - 2021-06-09

Vårdutskottets protokoll 2021-05-11 är justerat
Anslagstid: 2021-05-18 - 2021-06-09

Vårdutskottets minnesanteckningar 2021-04-27 är justerat
Anslagstid: 2021-05-18 - 2021-06-09

Godkännande av undersökning om betydande miljöpåverkan för upphävande av del av detaljplan för del av Åmotfors 2:65 med flera