Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla.      

På vår digitala anslagstavla finner du:

  • tillkännanagivandens om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • justerade protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder (ej myndighetsnämnden) samt de kommunala bolagen. Protokoll som inte länkas men som inte omfattas av sekretess kan begäras ut digitalt eller via papper genom kontakt med medborgarkontoret 0571-28100, kommun@eda.se.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

KungörelseR

Valnämnden sammanträder 2021-10-21

Aktuella anslag

KSSU §90 Undersökning av betydelse miljöpåverkan Korterud 1:12

Bildningsutskottets sammanträde 2021-10-06 är justerat
Anslagstid 2021-10-15 - 2021-11-08

Socialnämndens sammanträde 2021-10-05 är justerat
Anslagstid 2021-10-15 - 2021-11-08

Socialnämndens sammanträde 2021-10-05 (individärenden) är justerat
Anslagstid 2021-10-15 - 2021-11-08

Serviceutskottets protokoll 2021-10-07 är justerat
Anslagstid 2021-10-15 - 2021-11-08

Allmänna utskottets protokoll 2021-10-04 är justerat
Anslagstid 2021-10-14 - 2021-11-05

Drift- och servicenämndens protokoll 2021-09-17 är justerat
Anslagstid: 2021-10-13 - 2021-11-04

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat
Anslagstid 2021-10-08 - 2021-11-01

Myndighetsnämndens protokoll 2021-09-27 är justerat
Anslagstid 2021-10-06 - 2021-10-28

Hjälpmedelnämndens protokoll är justerat
Anslagstid 2021-10-04 - 2021-10-26

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-29 är justerat
Anslagstid 2021-10-01 - 2021-10-25

Valfjället Skicenter AB:s protokoll 2021-09-10 är justerat
Anslagstid 2021-09-24 - 2021-10-18