Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla.      

På vår digitala anslagstavla finner du:

  • tillkännanagivandens om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • justerade protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder (ej myndighetsnämnden) samt de kommunala bolagen. Protokoll som inte länkas men som inte omfattas av sekretess kan begäras ut digitalt eller via papper genom kontakt med medborgarkontoret 0571-28100, kommun@eda.se.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

KungörelseR

Bildningsnämnden sammanträder 2023-06-07

Allmänna utskottet sammanträder 2023-06-05

Kommunstyrelsen sammanträder 2023-05-31

Aktuella anslag

Värmlands läns kalkningsförbunds årsmötesprotokoll 2023-05-09 är justerat
Anslagstid 2023-05-31 - 2023-06-21

V:a Värmlands och N:a Dalslands samordningsförbunds protokoll 2023-05-22 är justerat
Anslagstid 2023-05-29 - 2023-06-20

Drifts- och servicenämndens protokoll 2023-05-26 är justerat
Anslagstid 2023-05-26 - 2023-06-17

Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll 2023-05-24 är justerat
Anslagstid 2023-05-24 - 2023-06-15

Hjälpmedelsnämndens protokoll 2023-05-12 är justerat
Anslagstid 2023-05-24 - 2023-06-15

Kommunfullmäktiges protokoll 2023-05-17 är justerat
Anslagstid 2023-05-23 - 2023-06-14

Myndighetsnämndens protokoll 2023-05-15 är justerat
Anslagstid 2023-05-23 - 2023-06-14

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll 2023-03-23 är justerat
Anslastid 2023-05-22 - 2023-06-16

Bildningsnämndens protokoll 2023-05-10 är justerat
Anslagstid 2023-05-17 - 2023-06-08

Servicenämndens protokoll 2023-05-11 är justerat
Anslagstid 2023-05-17 - 2023-06-08

Socialnämndens protokoll 2023-05-17 är justerat
Anslagstid 2023-05-17 - 2023-06-08

Personalutskottets protokoll 2023-05-10 är justerat
Anslagstid 2023-05-16 - 2023-06-07

Socialnämndens protokoll 2023-05-09 är justerat
Anslagstid 2023-05-16 - 2023-06-07

Allmänna utskottets protokoll 2023-05-08 är justerat
Anslagstid 2023-05-15 - 2023-06-07

Värmlands läns kalkningsförbunds protokoll 2023-04-20 är justerat
Anslagstid 2023-05-15 - 2023-06-02

Värmlands läns kalkningsförbunds protokoll 2023-04-21 är justerat
Anslagstid 2023-05-15 - 2023-06-02

Värmlands läns kalkningsförbunds protokoll 2023-04-25 är justerat
Anslagstid 2023-05-15 - 2023-06-02