Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Text i ljusbå nyans med understreck är klickabara länkar som visar dig tillhörande handlingar.

På vår digitala anslagstavla finner du:

  • tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • tillkännagivanden om kommunstyrelsens sammnträden.
  • tillkännagivanden om utskottens och nämndernas sammanträden.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • justerade protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder samt för de kommunala bolagen.

    Protokoll som inte länkas men som inte omfattas av sekretess kan begäras ut digitalt eller via papper genom kontakt med medborgarkontoret 0571-28100, kommun@eda.se.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

KungörelseR

Kommunstyrelsen sammanträder 2024-06-19

Kommunfullmäktige sammanträder 2024-06-13

Kungörelse om slutlig rösträkning vid 2024 år val till Europaparlamentet
Måndag 10 juni 2024, kl 08.30 på Länsstyrelsen, Karlstad
Kungörelsen kan läsas i sin helhet genom att klicka här

Aktuella anslag

Socialnämndens protokoll 2024-06-04, (IFO) är justerat
Anslagstid 2024-06-11-2024-07-03

Socialnämndens protokoll 2024-06-04, (VoS) är justerat
Anslagstid 2024-06-11 - 2024-07-03

Valfjällets Skicenter AB bolagsstämmas protokoll 2024-05-31 är justerat
Anslagstid 2024-06-11 - 2024-07-03

Valfjällets Skicenter AB sammanträdesprotokoll 2024-05-31 ärjusterat
Anslagstid 2024-06-11 - 2024-07-03

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Dalarnas, Gävleborgs, Hallands, Värmlands, Västra Götalands och Örebro län

Underrättelse inför granskning - Vattentjänstplan, Eda kommun
Handlingarna finns utställda för granskning 2024-06-12 - 2024-08-05

Allmänna utskottets protokoll 2024-06-03 är justerat
Anslagstid 2024-06-10 - 2024-07-02

Budgetberedningens protokoll 2024-06-03 är justerat
Anslagstid 2024-06-10 - 2024-07-02

Valnämndens protokoll 2024-06-09 är justerat
Anslagstid 2024-06-09 - 2024-07-01

Bildningsnämndens protokoll  § 82 är justerad
Anslagstid 2024-06-05 - 2024-06-27

Länsstyrelsens beslut om utökat syfte, tillkommande B-föreskrifter samt ändring av skötselplan för Naturreservat Munkmossarna

Eda Energi AB:s sammanträdesprotokoll från bolagsstämma 2024-05-27 är justerat
Anslagstid 2024-06-03 - 2024-06-25

Personalutskottets protokoll 2024-05-27 är justerat
Anslagstid 2024-05-31 - 2024-06-22

Eda Energi AB:s sammanträdesprotokoll 2024-05-23 är justerat
Anslagstid 2024-05-30 - 2024-06-24

Eda Bostads AB:s sammanträdesprotokoll från bolagsstämma 2024-05-22 är justerat
Anslagstid 2024-05-30 - 2024-06-24

Eda Bostads AB:s sammanträdesprotokoll 2024-05-22 är justerat
Anslagstid 2024-05-30 - 2024-06-24

Eda Bostads sammanträdesprotokoll 2024-05-27 är justerat
Anslagstid 2024-05-29 - 2024-06-20

Drift- och servicenämndens protokoll 2024-05-24 är justerat
Anslagstid 2024-05-28 - 2024-06-19

Socialnämndens protokoll 2024-05-28 är justerat
Anslagstid 2024-05-28 - 2024-06-19

Kommunstyrelens protokoll 2024-05-21 är justerat
Anslagstid 2024-05-27 - 2024-06-18

Socialnämndens protokoll 2024-05-27 är justerat
Anslagstid 2024-05-27 - 2024-06-18

Stiftelsen Glaskogens Naturreservats sammanträdesprotokoll 2024-05-13 är justerat
Anslagstid 2024-05-24 - 2024-06-17

Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll 2024-05-23 är justerat
Anslagstid 2024-05-24 - 2024-06-17