Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla.      

På vår digitala anslagstavla finner du:

  • tillkännanagivandens om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • justerade protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder (ej myndighetsnämnden) samt de kommunala bolagen. Protokoll som inte länkas men som inte omfattas av sekretess kan begäras ut digitalt eller via papper genom kontakt med medborgarkontoret 0571-28100, kommun@eda.se.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

KungörelseR

Kommunstyrelsen sammanträder 2022-06-29

Allmänna utskottet sammanträder 2022-06-29

Kungörelse inför samråd - Detaljplan för polisstation vid Morokulien, Eda Glasbruk, Eda kommun

Flyttade fordon

Aktuella anslag

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-15 är justerat
Anslagstid 2022-06-23 - 2022-07-15

Socialnämndens protokoll 2022-06-16 är justerat
Anslagstid 2022-06-22 - 2022-07-14

Värmlands läns kalkningsförbunds årsmötesprotokoll 2022-04-26 är justerat
Anslagstid 2022-06-20 - 2022-07-08

Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-15 är justerat
Anslagstid 2022-06-16 - 2022-07-08

Bildningsutskottets protokoll 2022-06-08 är justerat
Anslagstid 2022-06-16 - 2022-07-08

Serviceutskottets protokoll 2022-06-15 är justerat
Anslagstid 2022-06-15 - 2022-07-07

Serviceutskottets protokoll 2022-06-09 är justerat
Anslagstid 2022-06-14 - 2022-07-06

Eda Bostads AB:s protokoll 2022-05-25 är justerat
Anslagstid 2022-06-09 - 2022-07-01

Eda Bostads AB:s protokoll 2022-05-25, bolagsstämma är justerat
Anslagstid 2022-06-09 - 2022-07-01

Valfjällets Skicenter AB:s protokoll 2022-05-30, bolagsstämma är justerat
Anslagstid 2022-06-08 - 2022-06-29

Valfjällets Skicenter AB:s protokoll 2022-05-30 är justerat
Anslagstid 2022-06-08 - 2022-06-29

Bildningsutskottets protokoll §34 är justerat
Anslagstid 2022-06-08 - 2022-06-30

Allmänna utskottets protokoll 2022-06-02 är justerat
Anslagstid 2022-06-08 - 2022-06-29

Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-01 är justerat
Anslagstid 2022-06-08 - 2022-06-30

Eda Energi AB:S protokoll 2022-05-25, bolagsstämma är justerat
Anslagstid 2022-06-07 - 2022-06-29

Eda Energi AB:s protokoll 2022-05-24 är justerat
Anslagstid 2022-06-07 - 2022-06-29