Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla.      

På vår digitala anslagstavla finner du:

  • tillkännanagivandens om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • justerade protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de kommunala bolagen. Protokoll som inte länkas men som inte omfattas av sekretess kan begäras ut digitalt eller via papper genom kontakt med medborgarkontoret 0571-28100, kommun@eda.se.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

KungörelseR

Kommunstyrelsen sammanträder 2023-09-27

Allmänna utskottet budgetberedning sammanträder 2023-09-25 samt 2023-09-26

Aktuella anslag

V:a Värmlands och N:a Dalslands samordningsförbunds protokoll 2023-09-18 är justerat
Anslagstid 2023-09-25 - 2023-10-17

Eda Energi AB:s sammanträdesprotokoll 2023-09-14 är justerat
Anslagstid 2023-09-22 - 2023-10-16

Myndighetsnämndens protokoll 2023-09-18 § 85 - § 92 är justerat
Anslagstid är 2023-09-22 - 2023-10-16 

Allmänna utskottets protokoll 2023-09-11 är justerat
Anslagstiden är 2023-09-20 - 2023-10-12

Personalutskottets protokoll 2023-09-11 är justerat
Anslagstiden är 2023-09-20 - 2023-10-12

Myndighetsnämndens protokoll 2023-09-18 § 84 är justerat
Anslagstid 2023-09-19 - 2023-10-11

Socialnämndens protokoll 2023-09-14 är justerat
Anslagstid 2023-09-18 - 2023-10-10

Servicenämndens prootokoll 2023-09-14 är justerat
Anslagstid 2023-09-18 - 2023-10-10

Socialnämndens protokoll 2023-09-14 §§ 155-156 är justerat
Anslagstid 2023-09-14 - 2023-10-06

Socialnämndens protokoll 2023-09-14 § 154 är justerat
Anslagstid 2023-09-14 - 2023-10-06

Bildningsnämndens protokoll 2023-09-06 är justerat
Anslagstid 2023-09-14 - 2023-10-06

Värmlands läns kalkningsförbunds protokoll 2023-08-29 är justerat
Anslagstid 2023-09-13 - 2023-10-04

Underrättelse om förlängd granskningstid - Detaljplan för utvidgning av Hilmer Anderssons sågverk

Kommunstyrelsens protokoll 2023-08-30 är justerat
Anslagstid 2023-09-01 - 2023-09-25