Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Digital anslagstavla Skriv ut

 
anslags-tavla.png

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. 


Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut.
Aktuella anslag och kungörelse


Överförmyndarnämndens sammanträde 2018-06-27


Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-26


Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-26


Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-20 är justerat

anslagstid 2018-06-21--2018--07-13


Bildningsutskottets protokoll 2018-06-11 är justerat

anslagstid 2018-06-21--2018-07-12


Jävsnämndens protokoll 2018-06-15 är justerat

anslagstid 2018-06-15--2018-07-12


Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-06-14 är justerat

anslagstid 2018-06-21--2018-07-12


Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2018-06-14 direktjusterat

anslagstid 2018-06-14--2018-07-05


Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, är justerat

anslagstid 2018-06-11--2018-07-03


Jävsnämndens sammanträde 2018-06-15


Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-05-30, är justerat

anslagstid 2018-05-30--201806-27


Hjälpmedelsnämndens protokoll, 2018-05-25, är justerat

anslagstid 2018-06-05--2018-06-26


Vårdutskottes protokoll, 2018-05-25, är justerat

anslagstid 2018-05-31--2018-06-21


Bildningsutskottets protokoll, 2018-05-21, är justerat

anslagstid 2018-05-31--2018-06-21 


Överförmyndarnämndens protokoll, 2018-05-23, är justerat

anslagstid 201-05-23--2018-06-20


Allmänna utskottets protokoll, 2018-05-23, är justerat

anslagstid 2018-05-30--2018-06-21


Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-05-24, är justerat

anslagstid 2018-05-31--2018-06-21


Valnämndens protokoll, 2018-05-22, är justerat

anslagstid 2018-05-31--2018-06-22


Protokollsutrag Hjälpmedelsnämnden 2018-05-25, är justerat

anslagstid 2018-05-28--2018-06-18


 

    
Sidansvarig: Ewy Johansson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit