Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

Aktuella anslag och kungörelse

Överförmyndarnämndens protokoll 2019-07-15 är justerat
anslagstid 2019-07-15--2019-08-06

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-07-03 är justerat
anslagstid 2019-07-08--2019-07-30

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2019-07-04, är justerat
anslagstid 2019-07-05--2019-07-25

Valjället Skicenters bolagsstämma, 2019-06-27, är justerad
anslagstid 2019-07-04--2019-07-25

Kungörelse 2019-07-02, flyttade fordon

Vårdutskottets sammanträdes protokoll, 2019-07-02, är justerat
anslagstid 2019-07-02--2019-07-23

Gemensamma Drifts- och sevicenämndens protokoll, 2019-05-28, är justerat
anslagstid 2019-07-02--2029-07-24

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-06-25, är justerat
anslagstid 2019-06-26--209-07-18

Kommunfullmäktige sammanträder 2019-07-03

Kungörelse 2019-06-25, flyttade fordon

Bildningsutskottets sammanträdesprotokoll 2019-06-24 är justerat
anslagstid 2019-06-24--2019-07-16

Kungörelse slutlig sammanräkning

Kungörelse, Laga kraft, detaljplan Eda Glasbruk, Eda Supermarket