Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla.      

På vår digitala anslagstavla finner du:

  • tillkännanagivandens om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • justerade protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder (ej myndighetsnämnden) samt de kommunala bolagen. Protokoll som inte länkas men som inte omfattas av sekretess kan begäras ut digitalt eller via papper genom kontakt med medborgarkontoret 0571-28100, kommun@eda.se.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.     

Aktuella anslag och kungörelse

Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-18 är justerat.
Anslagstid 2021-01-18--2021-02-09

Vårdutskottets protokoll 2021-01-15 är justerat.
Anslagstid 2021-01-15 -- 2021-02-06.

Serviceutskottet sammanträder 2021-01-21

Allmänna utskottet sammanträder 2021-01-18

Allmäna utskottets protokoll 2021-01-13 är justerat.
Anslagstid: 2021-01-14 - 2021-02-05.

Bildningsutskottet sammanträder 2021-01-20

Vårdutskottet sammanträder 2021-01-19

Allmänna utskottet sammanträder 2021-01-13

Drift- och servicenämndens protokoll 2020-11-26 är justerat

Kommunstyrelsen sammanträder 2021-01-13

Vårdutskottets protokoll 2020-12-29 är justerat.
Anslagstid 2020-12-30 - 2021-01-21.

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-16 är justerat.
Anslagstid: 2020-12-18--2021-01-08

Vårdutskottets protokoll 2020-12-11 är justerat.
Anslagstid 2020-12-16 - 2021-01-07.

Serviceutskottets protokoll 2020-12-10 är justerat.
Anslagstid 2020-12-16 - 2021-01-07

Bildningsutskottet protokoll 2020-12-07 är justerat.
Anslagstid 2020-12-15 - 2021-01-06.

Allmäna utskottets protokoll 2020-12-09 är justerat.
Anslagstid: 2020-12-14 - 2021-01-05.

Hjälpmedelsnämndens protokoll för den 24 november 2020 är justerat.
Anslagstid: 2020-12-09 till och med 2020-12-31.

Allmäna utskottets protokoll (extrainsatt) 2020-12-10 är justerat.
Anslagstid: 2020-12-10 - 2021-01-01.

Kommunfullmäktige sammanträder 2020-12-16

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-01 är justerat.
Anslagstid: 2020-12-07--2020-12-29

Vårdutskottet sammanträder 2020-12-11.

Eda Energi ABs protokoll 2020-11-30 är justerat.
Anslagstid: 2020-12-07 - 2020-12-29.

Myndighetsnämndens protokoll 2020-11-30 är justerat.
Anslagstid: 2020-12-04 - 2020-12-26.

Allmänna utskottets protokoll 2020-12-01 är justerat.
Anslagstid: 2020-12-04 - 2020-12-26.

Serviceutskottet sammanträder 2020-12-10.

Allmänna utskottet sammanträder 2020-12-09.

Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från den 2 december är justerat

Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från den 25 november är justerat

Bildningsutskottet sammanträder 2020-12-07.

Kommunstyrelsen sammanträder 2020-12-01.

Myndighetsnämnden sammanträder 2020-11-30.

Här finns protokollet i sin helhet samt tillhörande handlingar

Kungörelse, Laga kraft, detaljplan Eda Glasbruk, Eda Supermarket