Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

Aktuella anslag och kungörelse

Allmänna utskottets protokoll, 2020-03-31, är justerat
anslagstid 2020-03-31--2020-04-22

Kommunstyrelsens handlingar 2020-03-31

Drifts- och servicenämndens protokoll, 2020-03-20, är justerat
anslagstid 2020-03-25--2020-04-16

Vårdutskottets protokoll, 2020-03-18, är justerat
anslagstid 2020-03-18--2020-04-09

Serviceutskottets protokoll, 2020-03-12 är justerat
anslagstid 2020-03-17--2020-04-08

Allmänna utskottets protokoll, 2020-03-16, är justerat
anslagstid 2020-03-16--2020-04-07

Allmänna utskottets protokoll, 2020-03-11, är justerat
anslagstid 2020-03-16--2020-04-07

Vårdutskottets protokoll, 2020-03-10, är justerat
anslagstid 2020-03-16--2020-04-07

Bildningsutskottets protokoll 2020-03-09 är justerat
anslagstid 2020-03-16--2020-04-07

Eda Bostads AB:s protokoll 2020-03-04 är justerat
anslagstid 2020-03-12--2020-04-03

Bokslutsberedningens protokoll 2020-03-05 är justerat
anslagstid 2020-03-11--2020-04-02

Granskning - detaljplan Koppom Maskin

Kungörelse, Laga kraft, detaljplan Eda Glasbruk, Eda Supermarket