Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

Aktuella anslag och kungörelse

Kommunstyrelsen sammanträder 2019-09-24

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2019-09-24 2019-09-12, är justerat
anslagstid 2019-09-16--2019-10-07

Bildningsutskottets protokoll 2019-09-13 är justerat
anslagstid 2019-09-17--2019-10-08

Vårdutskottets protokoll, 2019-09-16, är justerat
anslagstid 2019-09-16--2019-10-08

Allmänna utskottets protokoll 2019-09-11 är justerat
anslagstid 2019-0916--2019-10-08

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-09-11, är justerat
anslagstid 2019-09-13--2019-10-05

Eda Energi AB sammanträder 2019-09-19

Valnämndens protokoll 2019-08-28 är justerat
anslagstid 2019-09-03--2019-09-25

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-08-27, är justerat
anslagstid 2019-09-02--2019-09-24

Kungörelse 2019-07-02, flyttade fordon

Kungörelse 2019-06-25, flyttade fordon

Kungörelse slutlig sammanräkning

Kungörelse, Laga kraft, detaljplan Eda Glasbruk, Eda Supermarket