Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.        

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.               

Aktuella anslag och kungörelse

Myndighetsnämndens protokoll 2020-06-29 är justerat.
Anslagstid 2020-07-03--2020-07-25

Vårdutskottets protokoll från extrainsatt sammanträde 2020-06-30 är justerat.
Anslagstid: 2020-07-01--2020-07-23

Protokoll från bolagsstämma i Valfjället Skicenter AB 2020-06-26 är justerat

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-23 är justerat
anslagstid 2020-06-29--2020-07-21

Vårdutskottets protokoll 2020-06-26 är justerat
anslagstid 2020-06-26--2020-07-20

Vårdutskottets protokoll 2020-06-23 är justerat
anslagstid 2020-06-24--2020-07-16

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-17 är justerat,
anslagstid 2020-06-22-2020-07-14

Överförmyndarnämndens protokoll 2020-06-16 är justerat
anslagstid 2020-06-16--2020-07-08

Serviceutskottets protokoll 2020-06-11 är justerat
anslagstid 2020-06-16--2020-07-08

Allmänna utskottets protokoll 2020-06-10 är justerat
anslagstid 2020-06-16--2020-07-08

Vårdutskottets protokoll 2020-06-09 är justerat
anslagstid 2020-06-12--2020-07-06

Bildningsutskottets protokoll 2020-06-08 är justerat
anslagstid 2020-06-12--2020-07-06

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-02 är justerat
anslagstid 2020-06-08--2020-06-30

Granskning - detaljplan Koppom Maskin

Kungörelse, Laga kraft, detaljplan Eda Glasbruk, Eda Supermarket