Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla.      

På vår digitala anslagstavla finner du:

  • tillkännanagivandens om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • justerade protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder (ej myndighetsnämnden) samt de kommunala bolagen. Protokoll som inte länkas men som inte omfattas av sekretess kan begäras ut digitalt eller via papper genom kontakt med medborgarkontoret 0571-28100, kommun@eda.se.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.     

Aktuella anslag och kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder 2021-04-14

Bildningsutskottet sammanträder 2021-04-14

Serviceutskottet sammanträder 2021-04-13

Allmänna utskottets protokoll 2021-03-31 är justerat.
Anslagstid 2021-04-07 - 2021-04-29.

Vårdutskottet sammanträder 2021-04-13

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-06 är direktjusterat.
Anslagstid: 2021-04-06--2021-04-28

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 är justerat.
Anslagstid: 2021-04-06--2021-04-28


Vårdutskottets protokoll 2021-03-30, individärenden extrainsatt är justerat.
Anslagstid 2021-03-30 - 2021-04-22

Vårdutskottet sammanträder 2021-03-30

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-24 är justerat.
Anslagstid 2021-03-29--2021-04-20

Myndighetsnämndens protokoll 2021-03-22 är justerat
Anslagstid 2021-03-25 - 2021-04-16

Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll 2021-03-17 är justerat
Anslagstid: 2021-03-23 - 2021-04-14

Vårdutskottets protokoll 2021-03-23 individärende, extrainsatt är justerat
Anslagstid 2021-03-23 - 2021-04-14

Drift- och servicenämndens protokoll 2021-02-26 är justerat
Anslagstid: 2021-03-18 - 2021-04-09


Region Värmlands hjälpmedelsnämnds protokoll 2021-03-12 är justerat
Anslagstid: 2021-03-16 - 2021-04-07

Serviceutskottets protokoll 2021-03-11 är justerat
Anslagstid: 2021-03-17 - 2021-04-08