Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.        

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.               

Aktuella anslag och kungörelse

Värmlands läns kalkningsförbunds sammanträdesprotokoll 2020-06-24 är justerat.
Anslagstid: 2020-09-25--2020-10-25

Värmlands läns kalkningsförbunds sammanträdesprotokoll 2020-09-01 är justerat.
Anslagstid: 2020-09-25--2020-10-25

Värmlands läns kalkningsförbunds sammanträdesprotokoll 2020-09-08 är justerat.
Anslagstid: 2020-09-25--2020-10-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-16 är justerat
Anslagstid: 2020-09-25--2020-10-17 

Eda Energi protokoll 2020-09-17 är justerat.
Anslagstid: 2020-09-25 - 2020-10-17

Kommunstyrelsen sammanträder 2020-09-29

Allmänna utskottets protokoll 2020-09-09 är justerat.
Anslagstid: 2020-09-21 - 2020-10-13.

Serviceutskottets protokoll 2020-09-10 är justerat.
Anslagstid: 2020-09-21 - 2020-09-29.

Vårdutskottets protokoll 2020-09-08 är justerat.
Anslagstid 2020-09-15 - 2020-10-07.

Bildningsutskottets protokoll 2020-09-07 är justerat.
Anslagstid 2020-09-15 - 2020-10-07.

Allmänna utskottets protokoll 2020-09-01 är justerat.
Anslagstid 2020-09-10 - 2020-10-02. 

Kommunfullmäktige sammanträder 2020-09-16

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01 är justerat.
Anslagstid : 2020-09-07 - 2020-09-29

Myndighetsnämndens protokoll 2020-08-31 är justerat.
Anslagstid 2020-09-08 - 2020-09-30. 

Allmänna utskottets protokoll 2020-08-19 är justerat.
Anslagstid: 2020-09-08 - 2020-09-30.

Här finns protokollet i sin helhet samt tillhörande handlingar

Granskning - detaljplan Koppom Maskin

Kungörelse, Laga kraft, detaljplan Eda Glasbruk, Eda Supermarket