Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla.      

På vår digitala anslagstavla finner du:

  • tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • tillkännagivanden om kommunstyrelsens sammnträden.
  • tillkännagivanden om utskottens och nämndernas sammanträden.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • justerade protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder samt för de kommunala bolagen.

    Protokoll som inte länkas men som inte omfattas av sekretess kan begäras ut digitalt eller via papper genom kontakt med medborgarkontoret 0571-28100, kommun@eda.se.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

KungörelseR


Aktuella anslag

Valfjället Skicenter AB:s protokoll 2024-02-21 är justerat
Anslagstid 2024-02-28 - 2024-03-21

Kommunfullmäktiges protokoll 2024-02-21 är justerat
Anslagstid 2024-02-27 - 2024-03-20

Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om upphävande av landskapsbildsskydd i Säffle kommun har vunnit laga kraft

Myndighetsnämndens protokoll 2024-02-19 är justerat
anslagstid 2024-02-27 - 2024-03-20

Teknik i Väst AB:s protokoll 2024-02-23 är justerat
Anslagstid 2024-02-26 - 2024-03-19

Servicenämndens protokoll 2024-02-15 är justerat
Anslagstid 2024-02-22 - 2024-03-15

Bildningsnämndens protokoll 2024-02-14 är justerat
Anslagstid 2024-02-21 - 2024-03-14

Hjälpmedelnämndens protokoll 2024-02-16 är justerat
Anslagstid 2024-02-21 - 2024-03-14

Socialnämndens protokoll 2024-02-13 (VoS) är justerat
Anslagstid 2024-02-20 - 2024-03-13

Socialnämndens protokoll 2024-02-12 (IFO) är justerat
Anslagstid 2024-02-20 - 2024-03-13

Allmänna utskottets protokoll 2024-02-12 är justerat
Anslagstid 2024-02-19 - 2024-03-12

Personalutskottets protokoll 2024-02-14 är justerat
Anslagstid 2024-02-19 - 2024-03-12

Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll 2024-02-14 är justerat
Anslagstid 2024-02-19 - 2024-03-12

Kommunstyrelsens protokoll 2024-02-07 är justerat
Anslagstid 2024-02-09 - 2024-03-04

Gemensamma drift- och servicenämndens protokoll 2024-01-26 är justerat
Anslagstid 2024-02-02 - 2024-02-24

Eda Bostads AB:s sammanträdesprotokoll 2024-01-24 är justerat
Anslagstid 2024-02-01 - 2024-02-23