Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

Aktuella anslag och kungörelse

Granskning - detaljplan Koppom Maskin

Valfjället Skicenters protokoll, 2019-12-04, är justerat
anslagstid 2019-12-12--2020-03-03

Kommunstyrelsen sammanträder 2019-12-17

Allmänna utskottets protokoll 2019-12-04 är justerat
anslagstid 2019-12-09--2019-12-31

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-12-05 är justerat
anslagstid 2019-12-09--2019-12-31

Hjälpmedelsnämndens protokoll, 2019-11-27, är justerat

Jävsnämndens protokoll, 2019-12-05, är justerat
anslagstid 2019-12-09--2019-12-30

Vårdutskottets protokoll, 2019-12-03, är justerat
anslagstid 2019-12-06--2019-12-28

Bildningsutskottets protokoll, 2019-12-02, är justerat
anslagstid 2019-12-06--2019-12-28

Kommunfullmäktige sammanträder, 2019-12-11

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-26, är justerat
anslagstid 2019-12-02--2019-12-24

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-26 § 214, är justerat
anslagstid 2019-11-28--2019-12-24
Kungörelse, Laga kraft, detaljplan Eda Glasbruk, Eda Supermarket