Elaine Eksvärd i Eda

Elaine Eksvärd

Idag, 7 september fick Kvinnligt Nätverk i Eda kommun och en del extra gäster, efter en gemensam frukost på Hotell Charlottenberg, lyssna till Elaine Eksvärds tänkvärda ord i hennes föreläsning på temat "Inspirerande ledarskap - Gör ditt budskap attraktivt för andra".

Elaine Eksvärd är en av landets mest efterfrågade retoriker och föreläsare. Genom att sätta fokus på modern retorik har hon gjort strategierna bakom vardagsmakt, härskarteknik och effektiv kommunikation lättillgängliga för fler.

Med exempel från både sportvärldens ledare och sitt eget vardagsliv berörde hon alla som lyssnade. Hon förklarar på ett fyndigt sätt vikten av att vara ett lag både hemma och på arbetsplatsen, och hur kommunikationen oss människor emellan både kan stärka och sänka personer, och i slutändan ha en större påverkan på resultatet än vad man kan tro. Varför mjuka värden bör ses som kommersiella värden i ett företag eller en organisation.

Det var medel från våra generösa sponsorer Norma, Westra Wermlands Sparbank, Eda Näringslivsförening och EU-projektet Utbildningskontor Västra Värmland som detta var möjligt. Stort tack till er och stort tack till Elaine för ord att lägga på minnet!

Elaine Eksvärd, Pär Sundman och Johanna Söderberg

Elaine Eksvärd talar

2022-09-07