Eda kommuns sociala stiftelse

Utdelningen ur stiftelsen ska "använda till stöd åt behövande personer i Eda kommun".

Följande förslag på utdelning har tagits fram med följande motiveringstanke; att i första hand prioritera barnfamiljer och i andra hand inköp av vardagliga basbehov eller stöd till fritidsaktiviteter och rekreation.

Annonsering sker i Arvika Nyheter, på kommunens hemsida samt i sociala medier.
Beslut om utdelning ur stiftelsen tas av socialnämnden och sker årligen i juni.

Nästa utdelning är 2023-06-09.

Kriterier:

  • Du ska vara bosatt i Eda kommun
  • Du ska beskriva vad du är i behov av – vad pengarna ska gå till

Ansökan ska vara inlämnad senast 2023-05-31