Lediga jobb i kommunen

Röd stuga bland tallar på Valfjällstoppen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Lärare Tyska TV 50% Åk 6-9, Gunnarsbyskolan

  Lärare i tyska i åk 6-9, 50%

 • Lärare modersmål/språkstöd i flera språk

  Undervisa elever i grundskolan som språkstöd och eller som modersmålslärare. Timanställningarna är på flera grundskolor i kommunen. Språken vi söker är: - somaliska - estniska - polska - persiska - portugisiska - spanska - thai - tigrinja - amhariska

 • Sva-lärare 100% Gunnarsbyskolan

  Undervisa elever med annat modersmål än svenska, tjänsten innefattar enskild undervisning samt undervisning i grupp. Undervisningen är i årkurserna 7-9. Placering på Gunnarsbyskolan i Charlottenberg.

 • Utskottsekreterare/VIK Arkivsamordnare till Eda kommun!

  Tjänsten som utskottssekreterare innebär att du är sekreterare och nyckelperson när det gäller att samordna och administrera ärendeprocessen. Det innebär bland annat att du ansvarar för ärendeberedningen, kallelser, sammanträdeshandlingar, protokoll och arkivering av avslutade ärenden. I arbetsuppgifterna ingår också att samordna kommunens dataskyddsarbete, kundkontakter i medborgarkontoret samt vanligt förekommande administrativa uppgifter. Arbetet som utskottssekreterare är omväxlande, utåtriktat och innebär många interna och externa kontakter. Du och de andra sekreterarna i utskottskansliet samarbetar och ersätter varandra vid behov. I tjänsten som vik arkivsamordnare ingår att samordna kommunens centralarkiv, dokumentera rutiner och vara ett stöd i verksamheternas arbete med att ta fram dokumenthanteringsplaner. Du förväntas följa och arbeta med e-arkivfrågan som drivs i länet.

 • Vik fritidspedagog 100 % Gärdesskolan

  Arbetet innefattar att utifrån styrdokumenten planera, genomföra samt utvärdera fritidshemmets verksamhet tillsammans med arbetslaget. Under skoltid deltar du i viss undervisning.

 • Grundskollärare 100% till särskild undervisningsgrupp

  Undervisning av elever i främst högstadieålder, i särskild undervisningsgrupp förlagd till Charlottenberg.

 • Lärare Ma/No 100% VT, Gunnarsbyskolan

  Undervisning i matematik och No-ämnen.

 • Musiklärare åk 4-5 vt, 40 % Gunnarsbyskolan

  Arbeta som musiklärare i åk 4-5

 • Ekonom sökes till ekonomi- och planeringsenheten i Eda kommun!

  • Stödja kommunens verksamheter med budget- och planeringsfrågor samt ekonomisk uppföljning och prognostisering. • Utredningsarbete både självständigt och i grupp. • Genomföra presentationer inför politiker och tjänstemän • Utbildningsinsatser • Dagliga förekommande arbetsuppgifter såsom fakturahantering, bokföring etc.

 • Undersköterska till demensenheten

  Du kommer att arbeta med personcentrerad vård och BPSD i ett team om 4 personer som ansvarar för totalt 3 avdelningar med 8-9 boende/avdelning. Tjänsten har en sysselsättningsgrad på 82,81 och är förlagd nattetid. Du arbetar 17 nätter på 6 veckor.

 • Undersköterskor

  Vård och stöd verksamheten söker två undersköterskor till hemtjänsten i Åmotfors. Du kan önska sysselsättningsgrad. Schemasystemet Time Care används och du får själv lägga ditt önskeschema för 6 veckor i taget. I vårt arbetet utgår vi från verksamhetens värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Huvudsakliga arbetsuppgifter är personlig omvårdnad, serviceinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och aktiviteter med de boende. I arbetet ingår också att digitalt dokumentera händelser kring de boende och upprätta genomförandeplaner.