Lediga jobb i kommunen

Röd stuga bland tallar på Valfjällstoppen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Ekonom till ekonomi- och planeringsavdelningen i Eda!

  Löpande bokföring, ekonomiadministration inklusive bokslut i två kommunala bolag, ansvarig för kund- och leverantörsreskontra, kravverksamhet, utbildningsinsatser samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.

 • Studie- och yrkesvägledare

  Studie- och yrkesvägledaren stödjer och vägleder eleverna genom grundskoletiden så att eleverna kan göra välgrundade beslut inför kommande studie-och yrkesval. Du arbetar med elever enskilt och i grupp. Du samarbetar med vårdnadshavare, personal och externa aktörer. Tjänsten gäller grundskolan. I tjänsten ingår bland annat praktiksamordning, PRAO, där du är länken mellan skola och näringsliv. Detta innebär att du förbereder och följer upp elevens PRAO och bygger nätverk med företag och organisationer utanför skolan.

 • Bemanningsadministratör

  Vård och stöd verksamheten söker en bemanningsadministratör. Vi erbjuder ett mycket varierande arbete som ställer krav på hög flexibilitet, med stor frihet. Ditt uppdrag är att bemanna korttidsvikariat i våra verksamheter, planera dagliga insatser i Lifecare och tillsammans med områdeschef administrera schemaläggning.

 • Semestervikarier vård och omsorg

  Kom och jobba hos oss inom Vård och Omsorg i Eda kommun under sommaren. Vi kan erbjuda ett stimulerande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Finns önskemål om arbetsort och verksamhet så ange detta i ansökan. Vi söker undersköterskor och vårdbiträden. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat, dag- eller nattjänstgöring inom hemtjänst, äldreboende, demensboende och korttidsboende . Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Detta kan innebära personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning och vanligt förekommande hushållsgöromål som t.ex. städ och tvätt. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet.

 • Semestervikarier LSS och Socialpsykiatri

  Kom och jobba hos oss inom LSS och Socialpsykiatrin under sommaren. Som vikarie i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar får du ett spännande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Arbetsplatserna är små enheter om 4-6 brukare med mycket sociala aktiviteter. Arbetet innebär att ge stöd i det vardagliga livet och vid fritidsaktiviteter. Arbetet är omväxlande och utgår från brukarens behov med individuellt stöd och rehabilitering enligt individuella genomförandeplaner samt boendestödjande insatser. Vi söker undersköterskor, stödassistenter, boendeassistenter och personliga assistenter. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat, dag- eller nattjänstgöring inom socialpsykiatrin, daglig verksamhet samt gruppboende och personlig assistans enligt LSS. Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet.

 • Semestervikarier sjuksköterskor

  Kom och jobba hos oss inom Vård och Stöd under sommaren. Du får ett spännande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Vi söker sjuksköterskor till kommunal hälso- och sjukvård. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat med schemalagd tjänstgöring dag/kväll/helg, heltidsmått är 35 timmar/vecka. Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. Vi ska ge bästa möjliga service, omsorg och vård till kommunens invånare. För att lyckas med det behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare som trivs med att arbeta med människor. Vi arbetar i team runt den enskilde vårdtagaren, både inom särskilt och ordinärt boende. Du erbjuds en flexibel och omväxlande arbetsplats där det bedrivs alla förekommande sjuksköterskeuppgifter, allt från läkemedelshantering till avancerad hemsjukvård.

 • Socialsekreterare

  Vård och stöd verksamheten söker en socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen. Som socialsekreterare utreder och handlägger du ärenden enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med klienten försöker du hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Samarbete internt och externt, med de för klienten viktiga personer och myndigheter, är betydelsefulla delar av vårt arbete. Det dagliga arbetet leds och fördelas av en 1:e socialsekreterare. Resurser för stöd och behandling finns på hemmaplan. Verksamheten finns i nyrenoverade och trevliga lokaler i nära anslutning till järnvägsstationen i centrala Charlottenberg. Vi erbjuder en trevlig arbetsgrupp samt en bra introduktion och ska göra vårt bästa för att du ska finna dig tillrätta hos oss.

 • Lärare kemi 30% TV Hierneskolan

  Undervisning i kemi, torsdag och fredag.

 • Timvikarier LSS-verksamhet

  LSS-verksamheten söker timvikarier för arbete i gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet. Vi har omgående behov av stödassistenter för kortare och längre vikariat vid ordinarie personals frånvaro. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som stödassistent arbetar du målinriktat utifrån brukarens genomförandeplan och önskemål för brukarens utveckling, aktivitet och delaktighet. Du hjälper brukaren med praktiskt stöd och service men även att skapa ordning och struktur i tillvaron. Tydliggörande pedagogik är ett viktigt inslag i arbetet. Du ingår i en arbetsgrupp där arbetet bedrivs både enskilt och i grupp. Social dokumentation samt upprättande/utvärdering av genomförandeplaner ingår i dina arbetsuppgifter.

 • Sjuksköterska

  Vill du vara med i vårt kompetenta gäng sjuksköterskor i kommunen? Vi är en liten kommun med korta beslutsvägar. Vi arbetar i multiprofessionella team kring den enskilde med rehab, undersköterskor och biståndshandläggare, samt har en mycket engagerad hemsjukvårsläkare från regionen som vi arbetar tätt ihop med. Det kollegiala samarbetet är starkt, och skrattet är alltid nära tillhands. Vår medicinskt ansvariga sjuksköterska har ett stort engagemang i arbetet, vilket ses som en bidragande orsak till arbetsglädjen i sjuksköterskegruppen. I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende, LSS och i ordinärt boende. I arbetet ingår bl.a. att leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser. Du kommer att handleda, delegera och undervisa personal i hälso- och sjukvårdsinsatser samt identifiera och förebygga risker i vården. Det innebär även att arbeta aktivt i våra kvalitetsregister. Du lägger ditt eget schema i Timecare. Arbetstiden är förlagd måndag-söndag vilket innebär cirka en arbetshelg på 6 veckor. Vid arbete i sjuksköterskeorganisationen har du 35 timmars arbetsvecka.

 • Timvikarier fritidshem, grundskola och förskola

  Bemanningscentralen Bildning sköter idag rekrytering och bokning av vikarier till kommunens alla förskolor. Vi planerar och förbereder nu inför att även grundskolans och fritidshemmens vikarier ska höra till bemanningscentralen. Vi söker dig som är flexibel och kan infinna dig med kort varsel. Du ska ha förmåga att själv leda en barn/elevgrupp och är intresserad av pedagogiska frågor. Genom att vikariera i förskolan, med äldre barn i grundskolan samt på fritidshem, ges du en möjlighet att vara med och påverka barn och elevers utveckling och lärande. Vi behöver pålitliga och engagerade vikarier till både grundskola, fritidshem och förskola. Du ska ha kännedom om verksamheternas läroplaner. Ange i din ansökan vilken skolform du är intresserad av. Vi tar endast emot ansökan digitalt via platsbanken. Urval och intervjuer sker löpande. Anställning kan komma att ske under rekryteringsperioden.