Lediga jobb

Röd stuga bland tallar på Valfjällstoppen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Lärare åk 4-6 vikariat 100%, Hierneskolan

  Du kommer att arbeta tillsammans med arbetslaget 4-6 för att möta elevers behov i deras undervisning och i deras övriga situationer i skolan för att skapa trygghet och studiero. Det innebär att du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar undervisning som syftar till en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Mentorskap ingår. Du behöver vara nyfiken, flexibel och ha lätt för att samarbeta med andra människor. Du ska vara väl förankrad i skolans uppdrag, Lgr22, och att du har ett stort intresse av ditt och andras lärande och utveckling.

 • Lärare i särskild undervisningsgrupp vik., Charlottenberg

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i särskild undervisningsgrupp. Omfattningen på vikariatet är 100% under perioden 230809-231105 därefter 50% fram till 231220. Du ska planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplan, Lgr22, och vilja skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Det innebär att du bör ha god ämneskunskap samt arbeta för en tillgänglig lärmiljö. Du kommer vara en del av ett arbetslag där samarbete med både elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt för att eleverna ska få utvecklas på bästa sätt och ha en bra skolvardag. Detta gäller både kunskapsmässigt och socialt. Du är en viktig del i skolans arbete med trygghet och studiero. Önskvärda egenskaper är att du är trygg och stabil. Har god samarbetsförmåga men också inneha förmågan att arbeta självständigt. Du ska dessutom vara nyfiken och ha ett stort intresse för ditt och andras lärande.

 • Lärare musik vikariat 75%, Hierneskolan

  Vi söker dig som vill arbeta som musiklärare i grundskolan. Du ska planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplan, Lgr22, och vilja skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Det innebär att du bör ha god ämneskunskap samt arbeta för en tillgänglig lärmiljö. Du kommer vara en del av ett arbetslag där samarbete med både elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt för att elevernas ska få utvecklas på bästa sätt och ha en bra skolvardag. Detta gäller både kunskapsmässigt och socialt. Du är en viktig del i skolans arbete med trygghet och studiero. Önskvärda egenskaper är att du är trygg och stabil, har god samarbetsförmåga men också inneha förmågan att arbeta självständigt. Du ska dessutom vara nyfiken och ha ett stort intresse av ditt och andras lärande.

 • Vikarier bemanningscentral vård & stöd

  Vi på Bemanningscentralen söker vikarier som kan arbeta när ordinarie personal är frånvarande. Du lägger själv ditt schema utifrån dina förutsättningar och blir bokad via vårt system Timecare. Du kanske söker ett extra arbete, sommarjobb eller liknande? Kontakta oss. Vårt arbete utgår från vård & stöds värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a ålder, sjukdom och/ eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara av sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Detta kan innebära personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning vid vanligt förekommande hushållsgöromål som tex städ och tvätt. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet. Du behöver känna dig bekväm med digitala hjälpmedel.

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Som miljö- och hälsoskyddsinspektör planerar du och genomför tillsynsbesök. Du handlägger självständigt kvalificerade arbetsuppgifter såsom utredning, planering och uppföljning inom dina arbetsområden. Du utformar tjänsteskrivelser och beslutsunderlag samt fattar självständigt beslut på delegation. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att bedriva tillsyn enligt miljöbalken (Miljö & Hälsoskydd) samt i viss utsträckning inom livsmedelsområdet. Till viss del kan arbetsuppgifterna anpassas utifrån din tidigare erfarenhet och utbildning. Vi använder oss av ärendehanteringssystemet ECOS 2.

 • Stödassistenter Bemanningscentralen Vård & Stöd

  Uppdrag stödassistenet/boendestödjare •Att stödassistent/boendestödjare tillsammans med stödpedagog och medarbetare, på ett rättssäkert sätt, tillförsäkra att den enskilde får sina behov tillgodosedda utifrån lagstiftning LSS-SoL, och med ett brukarfokus, som utgår från den enskildes rätt till stöd, utifrån jämlika levnadsvillkor och full delaktighet •Utifrån arbetsmetod (i de olika verksamheterna) kartlägga brukarens resurser, färdigheter samt vilka svårigheter hen har. Hitta hjälpmedel och anpassningar för att öka självständighet och delaktighet. •Allmänt omvårdnadsarbete utifrån brukarens behov.

 • Socialsekreterare barn och unga

  Uppdraget innebär sedvanliga uppgifter som socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Du kommer att utreda och följa upp ärenden enligt SoL och LVU, i åldersgruppen 0-20 år. Arbetet bedrivs med barnen/ungdomarna och deras föräldrar, deras nätverk och i samarbete med andra professionella som har samma målgrupp i syfte att främja barn och ungdomars utveckling. Det dagliga arbetet leds och fördelas av en enhetschef. Resurser för stöd och behandling finns på hemmaplan. Vi erbjuder en trevlig arbetsgrupp samt en bra introduktion och ska göra vårt bästa för att du ska finna dig tillrätta hos oss. Vi ger möjlighet till hybridarbete och ser för närvarande över möjligheten att använda arbetstidsförkortning som ett erbjudande till de yrken där socionomexamen är ett krav.

 • Semestervikarier Vård och Omsorg

  Kom och jobba hos oss inom Vård och Omsorg i Eda kommun under sommaren. Vi kan erbjuda ett stimulerande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Finns önskemål om arbetsort och verksamhet så ange detta i ansökan. Vi söker undersköterskor och vårdbiträden. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat, dag- eller nattjänstgöring inom hemtjänst, äldreboende, demensboende och korttidsboende. Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Detta kan innebära personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning och vanligt förekommande hushållsgöromål som t.ex. städ och tvätt. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet.

 • Semestervikarier LSS och Socialpsykiatri

  Kom och jobba hos oss inom LSS och Socialpsykiatrin under sommaren. Som vikarie i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar får du ett spännande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Vi söker undersköterskor, stödassistenter, boendeassistenter och personliga assistenter. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat, dag- eller nattjänstgöring inom socialpsykiatrin, daglig verksamhet samt gruppboende och personlig assistans enligt LSS. Arbetsplatserna är små enheter om 4-6 brukare med mycket sociala aktiviteter. Arbetet innebär att ge stöd i det vardagliga livet och vid fritidsaktiviteter. Arbetet är omväxlande och utgår från brukarens behov med individuellt stöd och rehabilitering enligt individuella genomförandeplaner samt boendestödjande insatser. Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet.