Lediga jobb i kommunen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Elevassistent 100% Gärdesskolan

  Extra resurs i förskoleklass samt tid på fritids.

 • Lärare i förberedelseklass 100%

  Arbete i förberedelseklass åk 3-6. Samverkan med språkstöd samt lärare i åk 7-9. Placering Gunnarsbyskolan. Under förutsättning att erforderliga beslut tas.

 • Språkstödjare förberedelseklass 40-100%

  Språkstöd i arabiska (2 platser), somaliska, ryska. Placering Gunnarsbyskolan och/eller Gärdesskolan.

 • Lärare åk 4-6, Gunnarsbyskolan

  Vi söker lärare för undervisning i åk 4-6.

 • Elevassistent, Gunnarsbyskolan

  Stöd till elev i grundsärskolan. Stöd till elev åk 4-6.

 • Rektor 100% Gärdesskolan

  Som rektor har du ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsfrågor. Rektor ingår i bildnings ledningsgrupp, där du får inspiration och stöd av övriga ledare, samt stora möjligheter att samverka.

 • Skolpsykolog

  Skolpsykologens uppgift är att ge stöd till elever, lärare, rektorer samt vårdnadshavare. Beroende på vilken typ av problematik det handlar om kan skolpsykologen arbeta både på individ- ,grupp- och organisationsnivå. Som skolpsykolog är det bra att vara välorganiserad och kunna planera sin egen arbetstid

 • Alkohol- och tobakshandläggare

  Vi söker en alkohol- och tobakshandläggare med placering på miljösektionen. Som alkohol- och tobakshandläggare kommer du tillsammans med din närmaste kollega att arbeta inom Eda och Arvika kommuner med ärenden som gäller serveringstillstånd och folkölsförsäljning enligt alkohollagen samt tillståndsgivning och tillsyn av försäljning enligt tobakslagen. Arbetsuppgifterna innefattar myndighetsutövning i form av utredningar, tillståndsprövning, tillsyn och administration. I uppdraget ingår också arbete med förebyggande utbildning och information till restaurangnäring och detaljhandel samt samarbete med andra myndigheter. Du kommer också att delta i nationella och lokala nätverk för andra handläggare för erfarenhetsutbyte. Arbetstiden är i huvudsak förlagd dagtid men tjänstgöring förekommer också på kvällstid och helger.

 • Resurs 20/40 vik, Förskolan Droppen, Bysjön

  Förskolan Droppen, 4 avdelningar med barn 1-5 år. Du ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande, samt kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen.

 • Socialsekreterare ekonomiskt bistånd

  Vård och stöd verksamheten har nu behov av att rekrytera en socialsekreterare med inriktning mot ekonomiskt bistånd. Som socialsekreterare utreder du och bedömer rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med klienten försöker du hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Samarbete internt och externt, med de för klienten viktiga personer och myndigheter, är betydelsefulla delar av vårt arbete. Verksamheten finns i nyrenoverade och trevliga lokaler i närheten av järnvägsstationen i centrala Charlottenberg. Vi erbjuder en trevlig arbetsgrupp samt en bra introduktion och ska göra vårt bästa för att du ska finna dig tillrätta hos oss.