Lediga jobb i kommunen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Undersköterska

  Vård och stöd verksamheten söker en undersköterska till en 75 % tjänst på Hiernegården i Koppom. I vårt arbetet utgår vi från verksamhetens värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Huvudsakliga arbetsuppgifter är personlig omvårdnad, serviceinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och aktiviteter med de boende. I arbetet ingår också att digitalt dokumentera händelser kring de boende och upprätta genomförandeplaner. Schemasystemet Time Care används och du får själv lägga ditt önskemål för en period i taget.

 • Undersköterska

  Vård och stöd verksamheten söker en undersköterska till en 60 % tjänst på Hiernegården i Koppom. I vårt arbetet utgår vi från verksamhetens värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Huvudsakliga arbetsuppgifter är personlig omvårdnad, serviceinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och aktiviteter med de boende. I arbetet ingår också att digitalt dokumentera händelser kring de boende och upprätta genomförandeplaner. Schemasystemet Time Care används och du får själv lägga ditt önskemål för en period i taget.

 • Byggnadsinspektör

  Du kommer att få handlägga ärenden från början till slut, det vill säga granska och bevilja bygglov, hålla tekniskt samråd, göra arbetsplatsbesök, hålla slutsamråd, samt utfärda start- och slutbesked. förhandsbesked och strandskyddsdispenser kan bli en del av dina arbetsuppgifter. Vidare ingår att förbereda beslutsunderlag till myndighetsnämnden samt bedriva tillsyn i enlighet med plan- och bygglagen. Du kommer att arbeta självständigt med handläggning av ärenden, ge vägledning och svara på frågor om byggande från såväl våra medborgare och intressenter, som myndigheter, byggherrar och konsulter med utgångspunkt från gällande detaljplaner, översiktsplan och aktuell lagstiftning. Du kommer också tillsammans med enheten arbeta med att förbättra och utveckla vår verksamhet där vi har en digital samhällsbyggnadsprocess i fokus. Vi är 11 personer på miljö- och byggkontoret idag och du kommer att arbeta närmast med vår bygglovshandläggare.

 • Timvikarier vård och omsorg

  Vård och stöd verksamheten söker dig som vill ha ett viktigt och varierande jobb inom vård och omsorg. Kanske läser du en pågående utbildning och är intresserad av att börja arbeta redan nu? Vi har omgående behov av undersköterskor och vårdbiträden för kortare och längre vikariat vid ordinarie personals frånvaro, inom hemtjänst, särskilda boenden och korttidsboende. Vårt arbete utgår från verksamhetens värdegrund samt det goda mötet och bemötandet mot såväl de vi är till för, som mellan oss i personalgruppen. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få god omsorg och vård. Detta kan innebära personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning och vanligt förekommande hushållsgöromål som t.ex. städ och tvätt. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet.

 • Timvikarier LSS-verksamhet

  LSS-verksamheten söker timvikarier för arbete i gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet. Vi har omgående behov av stödassistenter för kortare och längre vikariat vid ordinarie personals frånvaro. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som stödassistent arbetar du målinriktat utifrån brukarens genomförandeplan och önskemål för brukarens utveckling, aktivitet och delaktighet. Du hjälper brukaren med praktiskt stöd och service men även att skapa ordning och struktur i tillvaron. Tydliggörande pedagogik är ett viktigt inslag i arbetet. Du ingår i en arbetsgrupp där arbetet bedrivs både enskilt och i grupp. Social dokumentation samt upprättande/utvärdering av genomförandeplaner ingår i dina arbetsuppgifter.