Lediga jobb i kommunen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Socialsekreterare

  Vård och Stöd söker en socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen, inriktning mot våld i nära relation. Vi arbetar för en god arbetsmiljö och att alla socialsekreterare har en rimlig arbetsbelastning. Flextid tillämpas och du har möjlighet att ansöka om semesterväxling samt erbjuds friskvårdstimme. Du erbjuds extern handledning och bra kompetensutveckling. Du har nu möjligheten att söka ett spännande, kreativt och stimulerande arbete där du kommer utreda behov, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Som handläggare inom våld i nära relationer utreder du och beslutar om insats samt ger råd och stöd till de medborgare som söker vår hjälp. Stödet kan vara både praktiskt, psykosocialt samt vägledande. Våld och hot i nära relationer kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. I Eda kommun arbetar vi för att fler personer ska kunna leva ett liv fritt från våld. Du kommer att ha direkt stöttning av en förste socialsekreterare. Hos oss är den ena arbetsdagen aldrig den andra lik och du får möjlighet att använda och utveckla din breda kompetens inom socialt arbete. Du kommer att ansvara för det arbete som berör området våld i nära relationer. I ditt dagliga arbete kommer du ta emot ansökningar från personer som är utsatta för våld i nära relation, genomföra risk- och hotbedömningar med hjälp av strukturerade risk- och hotbedömningsinstrument såsom FREDA och PATRIARK, samt genomföra säkerhetsplaneringar och ha stödsamtal. Du bedömer, utreder, följer upp beslut och tillsätter insatser gällande våldsutsatta. I dina arbetsuppgifter ingår också att genomföra placeringar på skyddat boende och ha kontakt med de våldsutsatta som placeras. Du kommer att hjälpa till med kontakt till andra myndigheter. Personerna som ansöker är ofta i stort behov av stöd, hjälp eller skydd för att kunna leva ett liv fritt från våld. En del av tjänsten handlar om att samverka både intern och externt med bland annat barn och unga gruppen, övriga områden inom socialtjänsten, polis, hälso- och sjukvård samt frivilliga organisationer i samhället. Rollen innebär också att ge stöd åt andra kollegor inom både vuxen- och barngruppen på individ och familjeomsorgen. Socialsekreteraren ska också vara kommunens representant i samverkansforum inom området. Ibland sker oförutsedda händelser och du kommer då att behöva prioritera och anpassa din arbetsdag.

 • Semestervikarier vård och omsorg

  Kom och jobba hos oss inom Vård och Omsorg i Eda kommun under sommaren. Vi kan erbjuda ett stimulerande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Finns önskemål om arbetsort och verksamhet så ange detta i ansökan. Vi söker undersköterskor och vårdbiträden. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat, dag- eller nattjänstgöring inom hemtjänst, äldreboende, demensboende och korttidsboende . Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Detta kan innebära personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning och vanligt förekommande hushållsgöromål som t.ex. städ och tvätt. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet.

 • Semestervikarier LSS och Socialpsykiatri

  Kom och jobba hos oss inom LSS och Socialpsykiatrin under sommaren. Som vikarie i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar får du ett spännande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Arbetsplatserna är små enheter om 4-6 brukare med mycket sociala aktiviteter. Arbetet innebär att ge stöd i det vardagliga livet och vid fritidsaktiviteter. Arbetet är omväxlande och utgår från brukarens behov med individuellt stöd och rehabilitering enligt individuella genomförandeplaner samt boendestödjande insatser. Vi söker undersköterskor, stödassistenter, boendeassistenter och personliga assistenter. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat, dag- eller nattjänstgöring inom socialpsykiatrin, daglig verksamhet samt gruppboende och personlig assistans enligt LSS. Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet.

 • Uthyrningsansvarig

  Vi söker uthyrningsansvarig då vår nuvarande uthyrningsansvarig har fått annan tjänst som ekonomichef i bolaget. Som uthyrningsansvarig har du en bred roll där du arbetar med uthyrning av lägenheter och lokaler. I arbetet är du ansvarig för invändig renovering och underhåll av lägenheter vilket innebär att du har nära dialog med våra entreprenörer samt gemensam planering av arbetet med övriga arbetsledare i företaget. I arbetet som uthyrningsansvarig har du även ett visst ekonomiskt ansvar samt budget och budgetuppföljning. Du är chef för våra två kundmottagare. I vår kundmottagning möter vi kunderna både genom spontanbesök, telefonsamtal och digitala kanaler. I dina arbetsuppgifter ingår även: • Marknadsföring • Upprätta statistik, intern och extern • Ansvar för vissa myndighetskontakter • Systemadministratör för det fastighetsprogram vi använder