Lediga jobb i kommunen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Receptionist

  Receptionisten är den första som kunden eller besökaren kommer i kontakt med. Arbetet går ut på att ge snabb och bra service både till allmänheten och internt till kollegor. I arbetsuppgifterna ingår kommunens växelfunktion och posthantering samt att kunna informera, vägleda och ge service avseende kommunens verksamheter. I övrigt ingår även vissa administrativa och serviceinriktade arbetsuppgifter. Eda kommun står inför en förändring i samband med införande av en ny växellösning/telefoni. Du kommer att bli delaktig i detta arbete.

 • Lärare Ma/No åk 7-9, Gunnarsbyskolan

  Lärare för undervisning i Ma/No åk 7-9

 • Lärare Sv/So åk 7-9 100%

  Lärare för undervisning i Sv/So åk 7-9

 • Lärare Sv/Eng åk 7-9 100 %

  Lärare för undervisning i Sv / Eng åk 7-9

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Arbetsuppgifterna kan delvis anpassas efter erfarenhet och önskemål. Tyngdpunkten kommer dock att ligga inom miljöskydd och enskilda avlopp. Som inspektör planerar du och genomför tillsynsbesök. Du handlägger självständigt kvalificerade arbetsuppgifter såsom utredningar planering och uppföljning inom dina arbetsområden. Du utformar tjänsteskrivelser och beslutsunderlag samt fattar självständigt beslut på delegation. Du deltar i de olika nätverk som finns inom dina ansvarsområden.

 • Lärare trä- och metallslöjd åk 3-9 100%

  Lärare för undervisning i trä- och metallslöjd i åk 3-9

 • Lärare Ma-No 100% TV Hierneskolan

  Undervisning i ma-no i åk 4-9.

 • Socialsekreterare

  Vård och Stöd söker en socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen. Som socialsekreterare utreder och handlägger du ärenden enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med klienten försöker du hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Samarbete internt och externt, med de för klienten viktiga personer och myndigheter, är betydelsefulla delar av vårt arbete. Verksamheten finns i nyrenoverade och trevliga lokaler i närheten av järnvägsstationen i centrala Charlottenberg. Vi erbjuder en trevlig arbetsgrupp samt en bra introduktion och ska göra vårt bästa för att du ska finna dig tillrätta hos oss.

 • Vik. musiklärare 50%, Gunnarsbyskolan

  Arbeta som musiklärare 50 % i åk 4-6

 • Förskollärare 70 %, Gunnarsbyskolan

  Att arbeta som lärare i förskoleklass 70%.

 • Lärare i åk 1-3, Gunnarsbyskolan

  Lärare för undervisning i åk 1-3

 • Lärare åk 4-6, Gunnarsbyskolan

  Vi söker lärare för undervisning i åk 4-6.

 • Lärare i fritidshem / Fritidspedagog 100%, Gunnarsbyskolan

  Arbeta på fritidshem

 • Legitimerade förskollärare 40/40 TV Eda kommun

  Vi söker förskollärare till våra förskolor i Eda kommun. Du som söker ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande samt kunna redovisa resultat i ditt arbete. Antalet tjänster kan variera pga om erforderliga beslut tas. Rekrytering kan påbörjas under ansökningstiden.

 • Byggnadsinspektör

  Du kommer att få handlägga ärenden från början till slut, det vill säga granska och bevilja bygglov, hålla tekniskt samråd, göra arbetsplatsbesök, hålla slutsamråd, samt utfärda start- och slutbesked. förhandsbesked och strandskyddsdispenser kan bli en del av dina arbetsuppgifter. Vidare ingår att förbereda beslutsunderlag till myndighetsnämnden samt bedriva tillsyn i enlighet med plan- och bygglagen. Du kommer att arbeta självständigt med handläggning av ärenden, ge vägledning och svara på frågor om byggande från såväl våra medborgare och intressenter, som myndigheter, byggherrar och konsulter med utgångspunkt från gällande detaljplaner, översiktsplan och aktuell lagstiftning. Du kommer också tillsammans med enheten arbeta med att förbättra och utveckla vår verksamhet där vi har en digital samhällsbyggnadsprocess i fokus.

 • Sjuksköterskor natt

  Vård och Stöd söker tre sjuksköterskor för nattjänstgöring i vår verksamhet. I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende och i ordinärt boende. Vi arbetar i team runt den enskilde vårdtagaren och har nära samarbete med andra vårdgivare. I ditt arbete ingår bland annat att leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser. Du ska handleda, delegera och undervisa personal i hälso- och sjukvårdsinsatser, identifiera och förebygga risker i vården. Du arbetar i team med nattpatrullens undersköterskor i ordinärt boende samt sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska i kommunens övriga verksamhet. Arbetstiden är förlagd natt måndag-söndag. Vi använder Timecare för schemaläggning. Tillsammans med områdeschef kommer du att ha möjlighet att utforma den framtida nattorganisationen för sjuksköterskor.

 • Semestervikarier vård och omsorg

  Kom och jobba hos oss inom Vård och Omsorg i Eda kommun under sommaren. Vi kan erbjuda ett stimulerande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Finns önskemål om arbetsort och verksamhet så ange detta i ansökan. Vi söker undersköterskor och vårdbiträden. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat, dag- eller nattjänstgöring inom hemtjänst, äldreboende, demensboende och korttidsboende . Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Detta kan innebära personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning och vanligt förekommande hushållsgöromål som t.ex. städ och tvätt. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet.

 • Semestervikarier leg. sjuksköterskor

  Kom och jobba hos oss inom Vård och Stöd under sommaren. Du får ett spännande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Vi söker sjuksköterskor till kommunal hälso- och sjukvård. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat med schemalagd tjänstgöring dag/kväll/helg, heltidsmått är 35 timmar/vecka. Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. Vi ska ge bästa möjliga service, omsorg och vård till kommunens invånare. För att lyckas med det behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare som trivs med att arbeta med människor. Vi arbetar i team runt den enskilde vårdtagaren, både inom särskilt och ordinärt boende. Du erbjuds en flexibel och omväxlande arbetsplats där det bedrivs alla förekommande sjuksköterskeuppgifter, allt från läkemedelshantering till avancerad hemsjukvård.