Lediga jobb i kommunen

Röd stuga bland tallar på Valfjällstoppen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Socialpedagoger

  En projektanställning som består av en heltid från den 1/4 2023. Dock kan tjänsten delas i två halvtider om befintlig personal ingår i projektet. Från och med 9/8 2023 kommer vi att behöva ytterligare en person i arbetet med att främja skolnärvaro och trygghet för eleverna. I din projektanställning kommer du att vara en del i en arbetsgrupp. Tjänsten är placerad på de två högstadieskolorna i kommunen och eleverna du ska arbeta med går i årskurs 7-9. Tjänsten som socialpedagog innefattar arbete med elevernas skolnärvaro och att främja medvetenheten av att elever slutför grundskolan med gymnasiebehörighet. Som socialpedagog kommer du att arbeta operativt med elever och personal samt kontakter med vårdnadshavare. Du kommer även samverka med elevhälsan, SYV och övriga myndigheter.

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Som miljö- och hälsoskyddsinspektör planerar du och genomför tillsynsbesök. Du handlägger självständigt kvalificerade arbetsuppgifter såsom utredning, planering och uppföljning inom dina arbetsområden. Du utformar tjänsteskrivelser och beslutsunderlag samt fattar självständigt beslut på delegation.

 • Vikarier bemanningscentral vård & stöd

  Vårt arbete utgår från vård & stöds värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a ålder, sjukdom och/ eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara av sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Detta kan innebära personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning vid vanligt förekommande hushållsgöromål som tex städ och tvätt. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet. Du behöver känna dig bekväm med digitala hjälpmedel.

 • Lärare förskoleklass TV, 70% Gunnarsbyskolan

  Vi söker dig som vill arbeta som mentor i förskoleklass som är en del av arbetslaget F-3. Du ska planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen och vilja skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling.

 • Personliga assistenter, 95 %

  LSS-verksamheten söker dig som vill arbeta som personlig assistent. Det finns två 95 % tjänster med schemalagd arbetstid dag, kväll, samt helgtjänstgöring. Personlig assistent innebär att assistera en annan människa med allt vad det innebär, bland annat personlig omvårdnad, hjälp med att kommunicera samt få en meningsfull vardag. Social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner ingår i arbetsuppgifterna. Arbetet är förlagt till brukarens hem.

 • Vik Biståndshandläggare

  På biståndsenheten arbetar för närvarande tre personer (varav en har arbetsledande funktion på del av tjänst) som handlägger biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL). Vi söker nu en biståndshandläggare för vikariat under sommaren till vårt team inom äldreomsorgen. Tjänsten innefattar att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt gällande lagar. I arbetet ingår även att följa upp och ompröva tidigare fattade beslut. Du arbetar självständigt i en grupp med kunniga, erfarna biståndshandläggare. Arbetet innebär samarbete både inom gruppen och med andra yrkesroller och samverkansparter. En styrka hos oss är att vi har ett bra och väl fungerande teamsamarbete med ovanstående nämnda yrkesgrupper. Ett nära samarbete finns även med planerare inom hemtjänsten och områdeschefer i organisationen. Vi arbetar utifrån vård och stöds verksamhets värdegrund. Vi ska ge bästa möjliga service, omsorg och vård till kommunens invånare. För att lyckas med detta behöver vi just dig som är en kompetent och engagerad medarbetare och trivs med att arbeta med människor. Vi har arbetsglädje, visar omtanke och vill göra varandra bra!

 • Skolsköterska

  I din roll som skolsköterska verkställer du elevhälsans medicinska insats enligt lagar, förordningar och styrdokument där hälsosamtal, mottagningsarbete, hälsoundersökningar, dokumentation och administration ingår. Uppdraget innebär dokumentation i digitala verktyg. Tjänsten som skolsköterska innebär att ha kontakter med elever, medarbetare och vårdnadshavare. - Du kommer att arbeta främjande och förebyggande - Du kommer att samverka med kommunens övriga skolsköterskor i ett team - Du ingår i kommunens elevhälsa - Du ingår i Gunnarsbyskolans elevhälsoteam samt i Gärdesskolans elevhälsoteam - Du har lätt för att skapa kontakter med andra människor

 • Elevassistent/resurs i klass, 80% Gärdesskolan

  Du kommer att jobba främst som stöd till elever under skoldagen både på lektionstid och raster. Planerar gör du tillsammans med klasslärarna och stödet ges ibland i grupp och ibland till enskilda elever. På morgonen och eftermiddagen jobbar du ev på skolans fritidshem. På fritids deltar du i verksamheten med de aktiviteter som planeras i arbetslaget. Du behöver vara nyfiken, flexibel och ha lätt för att samarbeta med andra människor.

 • Resurslärare åk 4-9, Hierneskolan

  Du kommer att arbeta tillsammans med klasslärare för att möta elevers behov i deras undervisning och i deras övriga situationer i skolan för att skapa trygghet och studiero. Det innebär att du tillsammans med kollegor planerar och genomför undervisning både i grupp och mot enskilda elever och som syftar till en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Dina arbetsuppgifter består även i att du tillsammans med klasslärare ansvarar för elevens val i åk 4-9. Du behöver vara nyfiken, flexibel och ha lätt för att samarbeta med andra människor. Du ska vara väl förankrad i skolans uppdrag såsom läroplan, Lgr22, och att du har ett stort intresse av ditt och andras lärande och utveckling.

 • Ma-No lärare åk 4-9 TV 100%, Hierneskolan

  Vi söker dig som arbeta som lärare i grundskolan. Du ska planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplan, Lgr22, och vilja skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Det innebär att du bör ha god ämneskunskap samt arbeta för en tillgänglig lärmiljö. Du kommer vara en del av ett arbetslag där samarbete med både elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt för att eleverna ska få utvecklas på bästa sätt och ha en bra skolvardag. Detta gäller både kunskapsmässigt och socialt. Du är en viktig del i skolans arbete med trygghet och studiero. Önskvärda egenskaper är att du är trygg och stabil. Har god samarbetsförmåga men också inneha förmågan att arbeta självständigt. Du ska dessutom vara nyfiken och ha ett stort intresse för ditt och andras lärande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 • Sjuksköterskor

  Vård och stöd verksamheten har behov av att rekrytera sjuksköterskor då vi står inför pensionsavgångar samt har som mål att öka kvaliteten inom hälso- och sjukvård för att möta en nära vård. Du kommer att få en längre introduktion. I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende, LSS och i ordinärt boende. I arbetet ingår bl.a. att leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser. Du kommer att handleda, delegera och undervisa personal i hälso- och sjukvårdsinsatser samt identifiera och förebygga risker i vården. Det innebär även att arbeta aktivt i våra kvalitetsregister. Du lägger ditt eget schema i Timecare. Arbetstiden är förlagd måndag-söndag vilket innebär cirka en arbetshelg på 6 veckor. Vid arbete i sjuksköterskeorganisationen har du 35 timmars arbetsvecka.

 • Fastighetsskötare/vaktmästare

  Du ansvarar för både inre och yttre skötsel av våra fastigheter samt även de fastigheter som vi förvaltar åt Eda kommun. Du arbetar med felanmälningar, reparationer och underhåll. I rollen som fastighetsskötare hos oss arbetar du nära kunden för att ge en bra service. Du behöver vara serviceinriktad, engagerad och ansvarstagande. Arbetet kräver att du är strukturerad och kan jobba självständigt, samtidigt är du är flexibel och klarar av att arbeta med olika uppgifter och har lätt för att se vad som behöver göras. Du kommer att arbeta med mycket varierade uppgifter, både utomhus och inomhus. Uppgiften är att tillsammans med kollegorna sköta inne- och utemiljö vid våra hyreslägenheter, lokaler samt förvaltade kommunala fastigheter. Placering är i första hand Charlottenberg men arbete kan även förekomma på andra orter i kommunen. Arbetet kommer att ske både självständigt och i grupp. Normalt arbetar du dagtid, övertid/jour kan förekomma.

 • Sjuksköterskeassistenter

  Vård och stöd verksamheten söker sjuksköterskeassistenter för arbete under sommaren, placering i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors. Du kommer ha tillgång till handledning av legitimerad sjuksköterska på orten. Arbetet innebär följande uppgifter: • Dosettdelning • Såromläggning av enkla och komplicerade sår • Stöd där det krävs två för att utföra insats t.ex. såromläggningar • Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår • Behjälplig med utprovning och beställning inkontinensmaterial • Beställa egenvårdsprodukter från apotek • Kontroller av vitala parametrar • Administration och dokumentation enligt lagstiftning • MCSS, kontroll av statistik och nedsläckning av larm • Visst omvårdnadsarbete samt delegerade uppgifter i hemtjänst och särskilt boende • Provtagningar • Katetervård • Med mera

 • Vikarier till Förskolan Bemanningscentralen

  Vi söker vikarier till förskolor i Eda Kommun. Som vikarie förväntas du vara tillgänglig för arbete minst 2 dagar i veckan, men du väljer själv vilka dagar och tider du är tillgänglig för arbete. Det är en perfekt tjänst att kombinera med studier eller annat deltidsarbete. Introduktion erbjuds. Just nu har vi stort behov och många av våra vikarier erbjuds arbete motsvarande heltid. Vi söker även vikarier under semesterperioden. Tillsammans med ordinarie personal kommer du arbeta för att stimulera barnens utveckling och lärande utifrån behov.

 • Lärare Musik åk 6-9 & grundsär vt, 100%, Gunnarsbyskolan

  Vi söker dig som vill arbeta som musiklärarelärare i grundskolan och i grundsärskolan. Du ska planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen och vilja skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Du kommer vara en del av ett arbetslag där samarbete med både elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt för att eleverna ska få utvecklas på bästa sätt och ha en bra skolvardag, detta gäller både kunskapsmässigt och socialt.

 • Semestervikarier Vård och Omsorg

  Kom och jobba hos oss inom Vård och Omsorg i Eda kommun under sommaren. Vi kan erbjuda ett stimulerande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Finns önskemål om arbetsort och verksamhet så ange detta i ansökan. Vi söker undersköterskor och vårdbiträden. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat, dag- eller nattjänstgöring inom hemtjänst, äldreboende, demensboende och korttidsboende. Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Detta kan innebära personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning och vanligt förekommande hushållsgöromål som t.ex. städ och tvätt. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet.

 • Semestervikarier LSS och Socialpsykiatri

  Kom och jobba hos oss inom LSS och Socialpsykiatrin under sommaren. Som vikarie i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar får du ett spännande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för de människor du möter. Vi söker undersköterskor, stödassistenter, boendeassistenter och personliga assistenter. Under juni, juli och augusti erbjuds semestervikariat, dag- eller nattjänstgöring inom socialpsykiatrin, daglig verksamhet samt gruppboende och personlig assistans enligt LSS. Arbetsplatserna är små enheter om 4-6 brukare med mycket sociala aktiviteter. Arbetet innebär att ge stöd i det vardagliga livet och vid fritidsaktiviteter. Arbetet är omväxlande och utgår från brukarens behov med individuellt stöd och rehabilitering enligt individuella genomförandeplaner samt boendestödjande insatser. Vårt arbete utgår från Vård och Stöds värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet.