Lediga jobb i kommunen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Lokalvårdare

  I rollen som lokalvårdare hos oss arbetar du nära kunden för att ge en bra service. Du behöver vara serviceinriktad, engagerad och ansvarstagande. I de dagliga uppgifterna ingår : Intern och extern städ inom kommun och det egna bolaget Flytt- och renoveringsstäd Städ av kontor och lokaler.

 • Förskollärare Eda kommun

  Vi söker förskollärare till våra förskolor i Eda kommun. Du som söker ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande samt kunna redovisa resultat i ditt arbete. Rekrytering kan påbörjas under ansökningstiden.

 • Undersköterska

  Vård och stöd verksamheten söker en undersköterska till hemtjänsten i Åmotfors. I vårt arbetet utgår vi från verksamhetens värdegrund. För oss är ett gott bemötande och en god kommunikation en viktig del i arbetet. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Huvudsakliga arbetsuppgifter är personlig omvårdnad, serviceinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och aktiviteter med de boende. I arbetet ingår också att digitalt dokumentera händelser kring de boende och upprätta genomförandeplaner. Schemasystemet Time Care används och du får själv lägga ditt önskemål för en period i taget.

 • Stödassistent gruppboende LSS

  LSS verksamheten inom vård och stöd söker en stödassistent till gruppboende Åsen. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som stödassistent i gruppboende är dina arbetsuppgifter att ge praktiskt stöd och service men även hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Det kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tiden. Som stödassistent arbetar du målinriktad utifrån brukarens genomförandeplan och önskemål för brukarens utveckling, aktivitet och delaktighet. Du blir en del i verksamheten med att arbeta utifrån en utvecklingsplan där fokus är på brukarens delaktighet och självbestämmande. Social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner ingår i dina arbetsuppgifter. Det pågår ett arbete inom LSS med att införa digitala hjälpmedel för att arbeta med AKK (alternativ och kompletterade kommunikation) samt hjälpmedel för påminnelse och struktur t.ex. Memoplaner.

 • Stödassistent gruppboende LSS

  LSS verksamheten inom vård och stöd söker en stödassistent till gruppboende Åsen. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som stödassistent i gruppboende är dina arbetsuppgifter att ge praktiskt stöd och service men även hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Det kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tiden. Som stödassistent arbetar du målinriktad utifrån brukarens genomförandeplan och önskemål för brukarens utveckling, aktivitet och delaktighet. Du blir en del i verksamheten med att arbeta utifrån en utvecklingsplan där fokus är på brukarens delaktighet och självbestämmande. Social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner ingår i dina arbetsuppgifter. Det pågår ett arbete inom LSS med att införa digitala hjälpmedel för att arbeta med AKK (alternativ och kompletterade kommunikation) samt hjälpmedel för påminnelse och struktur t.ex. Memoplaner.

 • Personlig assistent

  LSS-verksamheten söker personlig assistent till brukare med funktionshinder som är i behov av stöd. Arbetet består av personlig omvårdnad, hjälp med att kommunicera med omvärlden samt att få en meningsfull vardag. Lyft förekommer. Dokumentation ingår i arbetsuppgifterna. Arbetet är förlagt till brukarens hem.

 • Elevassiastent 75%, Gunnarsbyskolan

  Arbeta som elevassistent i grundskola och grundsärskola.

 • Lärare SVA/SFI Vuxenutbildningen

  I dina arbetsuppgifter ingår undervisning i svenska på grundläggande nivå och/eller svenska för invandrare, samt kursledning i någon av kurserna som är kopplade till SFI så som Samhällsorientering, Yrkesorientering, Vardagssvenska, Grundläggande digital kompetens, SFI Introduktion och SFI på distans. Du kommer också tillsammans med dina kollegor svara för gemensam planering kring pedagogiska frågor och utveckling av skolans kurser.

 • Sjuksköterska natt

  I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende och i ordinärt boende. Vi arbetar i team runt den enskilde vårdtagaren och har nära samarbete med andra vårdgivare. I ditt arbete ingår bland annat att leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser. Du ska handleda, delegera och undervisa personal i hälso- och sjukvårdsinsatser, identifiera och förebygga risker i vården. Du arbetar i team med nattpatrullens undersköterskor i ordinärt boende samt sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska i kommunens övriga verksamhet. Arbetstiden är förlagd natt måndag-söndag. Vi använder Timecare för schemaläggning.

 • Områdeschef vård och omsorg

  Vård och stöd verksamheten står inför spännande utmaningar och söker nu en handlingskraftig och inspirerande områdeschef. Vi erbjuder en utvecklande miljö med ett fritt och självständigt arbete. Vår uppgift är att erbjuda en god service med hög kvalitet utifrån en helhetssyn och ett professionellt bemötande med Edaborna i fokus. Hos oss är kvalitet, utveckling, kompetens, miljö, brukarinflytande och effektiv resursanvändning utifrån vår värdegrund viktiga områden som vi arbetar aktivt med. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i vård och stöds ledningsgrupp. Där beslutas övergripande strategier för styrning, utveckling och samverkan. Ledningsgruppen är också ett naturligt nätverk med andra chefer inom verksamhetsområdet där inspiration och stöd kan hämtas. Som chef ansvarar du för personal, verksamhet, budget, arbetsmiljö och utvecklingsarbete inom ditt område. Vi sätter stort värde på att du är lösningsfokuserad, kommer med nya idéer och är handlingskraftig.