Lediga jobb i kommunen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Specialpedagog 100%, Gunnarsbyskolan

  Handledning i specialpedagogik till personal, ansvar för upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram, samt ansvar för eventuella utredningar. Som specialpedagog kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med skolans ledningsgrupp. I Eda kommun finns det också en övergripande elevhälsa där specialpedagogen ingår, som arbetar i övergripande elevhälsofrågor.

 • Elevassistent 20/40 visstid, Förskolan Nya Grottan, Charlottenberg

  Nya Grottan är en förskola med 4 avdelningar, för barn 1-5 år. Centralt belägen, granne med förskolan Gullvivan. Du ska vara förtrogen med läroplanen; att arbeta målinriktat samt att följa barns utveckling och lärande.

 • Gitarrlärare, Musikskolan - Gunnarsbyskolan

  Vi söker en gitarrlärare med bred genre-kompetens. Som gitarrlärare skall du driva och utveckla gitarrverksamheten i musikskolan,

 • Utskottssekreterare/Utredare

  Tjänsten som utskottssekreterare innebär att du är sekreterare i dagsläget vid kommunstyrelsens allmänna utskott, samhällsbyggnadsutskott och jävsnämnd. Arbetsuppgifterna är bl a att vara delaktig i ordförandeberedningar, upprättande av kallelser, protokollskrivning, diarieföring och arkivering av avslutade ärenden. Dessutom ingår att göra regelbundna avstämningar av pågående ärenden i diariet inom dina verksamhetsområden. I arbetsuppgifterna ingår också att göra utredningar. I tjänsten som utredare handlägger du lokala trafikföreskrifter, flyttning av fordon, handlägger och utbetalning av vägbidrag, utreder och besvarar medborgarförslag, motioner och remisser och andra förekommande arbetsuppgifter. Du ska skapa beställningsuppdrag gentemot vårt teknikbolag. Arbetet innebär också många kundkontakter då du hanterar frågor, klagomål och felanmälningar inom samhällsbyggnads verksamhetsområde. Du har i rollen som utskottssekreterare och utredare ett nära samspel med handläggare, chefer och förtroendevalda i kommunen.

 • Kock/kokerska

  Tillsammans med övrig kökspersonal tillaga måltider till kommunens äldreboenden och matdistribution.

 • Bemanningsplanerare visstid 20/40

  -Arbeta i programmet Time Care Pool, med bokningar av vikarier som beställs av våra förskoleenheter. - Skriva överenskommelser på personal i Time Care Pool - Serva förskolechefer med bla beställningar - Diverse administrativa arbetsuppgifter mot förskolan

 • Grundskollärare 4-9 100% Hierneskolan

  Resurs i åk 4-9.

 • LSS-handläggare

  Biståndsenheten är placerad i Åmotfors och är en del av Myndighetsenheten inom verksamheten Vård och Stöd. På enheten arbetar för närvarande fyra personer (varav en har arbetsledande funktion på del av tjänst) som handlägger biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi söker nu en biståndshandläggare med inriktning mot LSS. Tjänsten innefattar att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt gällande lagar. I arbetet ingår även att följa upp och ompröva tidigare fattade beslut. Du arbetar självständigt i en grupp med kunniga, erfarna biståndshandläggare. Arbetet innebär samarbete både inom gruppen och med andra yrkesroller och samverkansparter. Vi arbetar utifrån den lilla kommunens möjligheter och förutsättningar.

 • Undersköterska pool

  Vård och stöd verksamheten söker en undersköterska till vår bemanningscentral. Som undersköterska i bemanningscentralen arbetar du över hela kommunen och inom alla verksamheter. Du utför ett meningsfullt arbete med den enskilde i fokus.