Politiker i Eda

Politiker på sammanträde

I Eda kommun finns cirka 80 politiker/förtroendevalda. En av dessa arbetar som politiker på heltid och det är kommunalrådet. Alla de andra politikerna är fritidspolitiker och sköter sitt uppdrag på sin fritid. För att kunna utöva sitt politiska arbete har man som politiker en laglig rätt att vara ledig från sitt ordinarie arbete för att kunna gå på politiska sammanträden med mera som ingår i de politiska uppdragen man har blivit vald till.

Via länken hittar du ett register som visar kontaktuppgifter till alla politiker och vilka uppdrag de för närvarande har i Eda kommun och som representanter för Eda kommun.