Kultur

Kvinna som tittar på utställning på Eda glasbruks museum

I Eda kommun finns ett rikt och varierat utbud av kulturella aktiviteter, såsom musik, konst, litteratur, bibliotek och museum. Här kan du hitta lugn och avkoppling men du kan också ta del av en aktiv fritid med spännande kulturupplevelser.

Det finns en mängd aktiva kulturföreningar och flera spännande museer. I kommunen finns också ett antal hembygdsföreningar och studieförbund som bedriver aktiv kulturverksamhet. Till detta kommer de kulturevenemang som arrangeras genom allmänkulturen.

Kommunen driver projektet Eda i närmiljö, ett samverkansprojekt mellan kultur, bibliotek skola och Karlstad univeritet. Alla Edas elever i åk 3, 6 och 9 besöker muséer, hembygdsgårdar, Eda Skans och Morokulien under en skoldag. Eleverna får berättelser och guidade visningar av kunniga kulturmänniskor. Kulturtrappan är en utökning av projektet så att det täcker upp alla elever från förskoleklass upp till år 9. Alla ska ha rätt till historia i närmiljön. Storyspot är en app som laddas ner för att ta del av lokala berättelser och historier från Eda. Storyspot ingår numera i Kulturtrappan.

På Eda Glasmuseum håller eleverna i åk 6 vernissage där dom har egen guidad visning för sina nära och kära. Just denna vernissage blir väldigt ämnesövergripande då den innehåller svenska, historia, hemkunskap, bild och slöjd. Det blir också samverkan med Eda Kommunala musikskola när dom underhåller på vernissagen.

Under sommarmånaderna arrangeras kulturjakten där man besöker olika kulturplatser. På platserna finns bokstäver som tillsammanns bildar en mening som kopplas till kulturen i Eda.