Kultur

Kvinna som tittar på utställning på Eda glasbruks museum

I Eda kommun finns ett rikt och varierat utbud av kulturella aktiviteter, såsom musik, konst, litteratur, bibliotek och museum. Här kan du hitta lugn och avkoppling men du kan också ta del av en aktiv fritid med spännande kulturupplevelser.

Det finns en mängd aktiva kulturföreningar och flera spännande museer. I kommunen finns också ett antal hembygdsföreningar och studieförbund som bedriver aktiv kulturverksamhet. Till detta kommer de kulturevenemang som arrangeras genom allmänkulturen.

Kommunen driver projektet Eda i närmiljö som är ett samverkansprojekt mellan kultur, bibliotek, skola och Karlstads universitet. Alla Edas elever i åk 3, 6 och 9 besöker muséer, hembygdsgårdar, Eda Skans och Morokulien under en skoldag. Eleverna får berättelser och guidade visningar av kunniga guider och kulturmänniskor och jobbar sedan med skapande i skolan kopplat till detta. Resultatet ställs sedan ut på biblioteket. Kulturtrappan är en utökning av projektet för att täcka upp alla elever från förskoleklass upp till år 9. Numera ingår även arbete med Storyspot, en app för att ta del av lokala berättelser och historier, i Kulturtrappan. Alla ska ha rätt till sin historia i närmiljön!

På Eda Glasmuseum håller eleverna i åk 6 vernissage där dom har egen guidad visning för sina nära och kära. Just denna vernissage blir väldigt ämnesövergripande då den innehåller svenska, historia, hemkunskap, bild och slöjd. Det blir också samverkan med Eda Kommunala musikskola när dom underhåller på vernissagen.

Under sommarmånaderna arrangeras kulturjakten där man besöker olika kulturplatser. På platserna finns bokstäver som tillsammanns bildar en mening som kopplas till kulturen i Eda.