Hundar och katter

Hund och katt ute på gräsmatta

Hundar och katter hör till våra vanligaste sällskapsdjur. Kom ihåg att det är Du som djurägare som är ansvarig för vad ditt djur gör och de störningar som det kan utgöra för dina grannar.

Hund

Lagen om tillsyn över hundar och katter lägger hela ansvaret på hundägaren för allt vad hunden kan orsaka. Därför ska du se till att hunden inte skrämmer, skadar eller ofredar vare sig människa eller djur.

För allas trevnad, glöm inte att plocka upp efter din hund! I Eda kommuns tätorter finns papperskorgar utplacerade där du kan slänga plastpåsen.

Skällande hundar kan vara en olägenhet enligt miljöbalken. Kontakta i första hand hundägaren. Hjälper inte det, kan du kontakta Miljö- och byggavdelningen.

Koppeltvång

Under tiden 1 mars till 20 augusti, det vill säga under den period då naturen är en stor barnkammare, får din hund inte springa lös i marker där det finns vilt, det vill säga djur och fåglar. Under resten av året ska hunden hållas under uppsikt så att den inte ofredar människor eller djur. Särskilda regler gäller i kommunens naturreservat.

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter ska hundar ska hållas kopplade på allmänna vägar, gator, torg och gågator, på gång- och cykelvägar, i parker, i motionsspåren. Du får inte ha med din hund på kommunala badplatser.

När en hund inte hålls kopplad ska den vara märkt så att den kan identifieras.

Katt

Du är skyldig att se efter din katt så att den inte far illa eller orsakar skador eller olägenheter. Kastrera eller sterilisera gärna din katt. Då slipper du överraskningar som fler katter och dessutom blir katten mer hemtam och har inte samma benägenhet att markera sitt revir.

Miljö- och byggavdelningen får ta emot klagomål om lösspringande katter som orsakar olägenheter i bostadsområden. Framförallt rör det sandlådor, grönsaksland, uteplatser, balkonger och trapphus som förorenats av katter. Det har också hänt att katter berett sig en sovplats på utemöblernas dynor eller smitit in genom öppna dörrar och fönster, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos kattallergiker.

Om du störs av din grannes katt ska du i första hand prata med kattägaren. I de flesta fall vet ägaren inte om att katten stör dig.

ID-märk gärna din katt - det ger dig betydligt större möjligheter att få återse en bortsprungen katt.

Bortsprungna katter

Om din katt springer bort eller om du hittar en herrelös katt bör du kontakta Polisen, telefon 114 14.