Policys och styrande dokument

På denna sida hittar du Edas kommuns författningssamling, våra styrdokument.

Styrdokument definieras som:

"Dokument som är antagna av förvaltningen, de politiska nämnderna/stryrelsen eller kommunfullmäktige eller på uppdrag av några av dess och vars syfte är att vara mål eller förhållningsdokument för den kommunala verksamheten."

Styrdokumenten delas in i följande områden

  • Arbetsordningar och reglementen
  • Styrdokument för förtroendevalda
  • Styrdokument för bolag
  • Delegationsordningar
  • Övriga styrdokument
  • Taxor och avgifter
Dokument

Title is set by JS onlick