Taxor, policys och styrande dokument

Här hittar du Eda kommuns författningssamling, våra styrdokument.

Styrdokumentsdefinition

Dokument som är antagna av förvaltningen, de politiska nämnderna/styrelsen eller kommunfullmäktige eller på uppdrag av några av dessa och vars syfte är att vara mål- eller förhållningsdokument för den kommunala verksamheten.