Medborgarkontoret

Medborgarkontoret

Medborgarkontoret som är beläget i kommunhuset i Charlottenberg är till för din skull. Vi vill förenkla för dig som kommuninvånare och företagare att få personlig service och information om kommunen. Du är hjärtligt välkommen att kontakta eller besöka oss när du har frågor, synpunkter eller vill ha hjälp med kommunala ärenden.

Vi kan hjälpa dig med en mängd olika typer av ärenden. Om det skulle krävas specialkompetens som vi själva saknar, vägleder vi dig vidare till rätt person i den kommunala organisationen eller till den myndighet som har till uppgift att hantera ärendet.

Vi vill vara en öppen och tillgänglig servicefunktion som är lätt att få kontakt med och som ger dig den information och hjälp du efterfrågar – oavsett ärende. Vi vill också ha en god dialog med dig och tar tacksamt emot din synpunkter och förslag på kommunens verksamhet.

Medborgarkontoret hjälper bl a till med att:

  • svara på allmänna frågor om kommunen och dess verksamhet
  • ge vägledning i kommunala ärenden (vem? hur? vad? när?)
  • tillhandahålla informationsmaterial (broschyrer, blanketter o dyl)
  • ta emot synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten
  • kopiera, skanna och skriva ut (mot avgift)
  • erbjuda tillgång till internet (kostnadsfritt på PC i entrén)

Dina synpunkter, förslag, beröm eller klagomål på den kommunala servicen är viktigt för oss. Vi tar tacksamt emot dem via telefon, e-tjänst eller när du besöker oss.