Grundskola

Grundskola

Alla barn i Sverige mellan 7 och 16 år är skolpliktiga. Som förälder kan du låta ditt barn börja redan vid 6 års ålder. Grundskolans verksamhetsområde omfattar förskoleklass samt årskurs 1-9 (10) i grund- och särskola.

Varje barn i Sverige mellan sex och sexton år har rätt att gå i skola. Alla barn har förutom det skolplikt, de måste gå i skolan. Den obligatoriska skolan består av förskoleklass, grundskola och grundsärskola .

Förskoleklass

Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år ska barnet börja förskoleklass. Verksamheten innebär en blandning av förskolans lärandepedagogik med språk och samspel i fokus samt skolans pedagogik mer inriktad mot ämnen.

Grundskola

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Grundskolan (år 1-9) arbetar utifrån den nationella läroplanen och kursplaner för varje ämne.

Grundsärskolan

Grundsärskolan tar emot elever i åldrarna 7-16 år.