Grundskola

2 tjejer som skriver i en skrivbok

Grundskola

Alla barn i Sverige mellan 6 och 16 år är skolpliktiga. I vissa fall kan vårdnadshavare och rektor komma överens om att skolplikten börjar fullgöras ett år tidigare eller ett år senare.  Grundskolans verksamhetsområde omfattar förskoleklass samt årskurs 1-9 (10) i grund- och särskola.

Varje barn bosatt i Sverige mellan sex och sexton år har rätt att gå i skola. Alla folkbokförda barn har förutom det skolplikt, de måste gå i skolan. Den obligatoriska skolan består av förskoleklass och grundskola eller grundsärskola .

Förskoleklass

Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år ska barnet börja förskoleklass. Verksamheten ska förbereda barnen för de kommande årens kunskapskrav och innebär en blandning av förskolans lärandepedagogik med språk och samspel i fokus samt skolans pedagogik mer inriktad mot ämnen.

Grundskola

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder. Grundskolan (år 1-9) arbetar utifrån den nationella läroplanen och kursplaner för varje ämne.

(Se Skolverket.se)

Grundsärskolan

Grundsärskolan tar emot elever i åldrarna 7-16 år.