Stöd till Mötesplats Fredsplatsen beviljat

Fredsmonumentet i Morokulien

Interreg Sverige Norge har beviljat stöd till projektet Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 och restaurering av Fredsmonumentet.

Den 15 maj hölls det beslutsmöte inom programmet för delområdet Inre Skandinavien. Styrkommittén beslutade att ge Eda och Eidskogs kommuner EU-stöd och IR-midler till projektet Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0.

Projektet tar avstamp i en omfattande restaurering av Fredsmonumentet som är placerat mitt på gränsen mellan Sverige och Norge. Huvudsyftet med projektet är att främja sysselsättning och gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden i gränsregionen Värmland-Hedmark. Gymnasieungdomar från Skarnes videregående skole och Spångbergsgymnasiet i Filipstad, främst inom bygg och anläggning, får möjlighet till praktik, arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling.

I projektet utvecklas och tillgängliggörs området runt Fredsmonumentet med hjälp av digital teknik och historieberättande. Projektet startar den 1 juni 2019 och ska vara slutredovisat den 31 december 2021.

För Eda och Eidskogs kommuner betyder Fredsplatsen och Fredsmonumentet oerhört mycket. Genom projektet hamnar kommunerna på kartan, säger kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg.

Projektägare är Eda och Eidskogs kommuner. Projektet har fått EU-stöd med 228 950 EUR och IR-midler 108 678 EUR ur Insatsområde Sysselsättning. Projektets medfinansiärer är Hedmark fylkeskommune 191 500 EUR, Region Värmland 28 902 EUR, Skarnes videregående skole 21 000 EUR och Spångbergsgymnasiet i Filipstad 12 524 EUR. Den totala projektomslutningen är 1 063 453 EUR.

2022-06-22