Upphandling och inköp

De köp kommunen gör har föregåtts av en upphandling eller en direktupphandling som regleras av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och av kommunens inköpspolicy.

Du som företagare är välkommen att delta i våra upphandlingar, en sund konkurrens är positivt för alla parter.

Är du intresserad av att lämna anbud till oss?

Då är vårt tips till dig att hålla utkik här på eda.se för att se när vi annonserar upphandlingar.

Många varor och tjänster har kommunen ramavtal med från både stora och små företag. Ett ramavtal är en överenskommelse som ingås mellan, i detta fall, Eda kommun och en eller flera företag i syfte att bestämma samtliga villkor som behövs för att man ska kunna göra så kallade avrop från ramavtal under en viss period.

En period varar vanligtvis ca två år med eventuell möjlighet till en bestämd förlängning om ca ett till två år.