Ekonomi och budget

Spargris

Eda kommuns ekonomi påverkas, liksom alla andra kommuners, i hög grad av befolknings- och samhällsekonomins utveckling.

Den viktigaste inkomstkällan för kommunen är kommunalskatten som finansierar merparten av kostnaderna. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten i kommunfullmäktige för det kommande årets verksamhet.

I årsredovisningen kan du läsa om hur det gick förra året, både ekonomiskt och hur kommunens nämnder och verksamheter bedrev sitt arbete. Här görs även uppföljning mot de övergripande mål som fastställts i budgeten. Årsredovisningen innehåller även kommunens bolag med deras utfall och verksamhet presenterade.

Kommunfullmäktige har fastställt principer för hur arbetet med budget, ekonomisk uppföljning och årsredovisning ska gå till. I ekonomistyrprincierna kan du läsa om hur budgetprocessen går till i Eda kommun. Styrprinciperna finns tillsammans med andra styrdokument i kommunens författningssamling.

Här publiceras kommunens budgetdokument från de fem senaste åren. Om du vill ta del av äldre versioner är du välkommen att kontakta medborgarkontoret så hjälper vi dig med det.