Internationellt arbete

Händer som håller i varandras handleder som symboliserar samarbete

Eda kommun driver flera projekt med samarbeten över gränser. I merparten av projekten deltar kommunen som projektpartner, och i något fall är vi även projektägare.

Det handlar om både stora projekt, som involverar flera kommuner, och mindre projekt av mer lokal karaktär. Härutöver kan det röra sig om internationella projekt, så som Interreg-projekt som i vårt fall innebär samarbete med norska partners på andra sidan gränsen.

Huvudsyftet med det internationella arbetet är att utveckla kommunen inom olika verksamhetsområden och få ny kunskap och nya erfarenheter.