Baskartan

Baskartan är en storskalig karta över kommunens tätorter och detaljplanelagda områden. Den framställs av Eda kommun genom fältmätning, flygfotografering och insamling av kartdatab från flera olika källor. Kartan redovisar ett antal kartlager med hög noggrannhet (0,1-2,0 m). Materialet underhålls och kompletteras fortlöpande i samband med planering och byggande i kommunen.

Kartan är digital och kan därför levereras och ritas ut över ett valfritt område, med valfritt innehåll och i valfri skala. Baskartan är grunden till de flesta andra kartor som framställs över kommunens område och kan levereras i många olika digitala format.

Baskartan är avgiftsfinansierad och finns med i kommunens Plan- och bygglovsaxa som även inkluderar kartor och mätning. Denna hittar du i kommunens styrdokument under planering och byggande.