Hur SPF Seniorerna Edabygden jobbar för att förhindra smittspridning

SPF Seniorerna Edabygden utanför Köla-ladan. Foto taget av Anders Johansson.

Jag heter Anders Johansson och är ordförande i SPF.

Vilken förening representerar du?

SPF Seniorerna Edabygden.

Hur jobbar ni för att förhindra smittspridning?

När vi går tillbaka i vår kalender och program har vi trots pandemi och restriktioner i föreningslivet lyckats genomföra en hel del aktiviteter under 2020. De flesta regelbundna aktiviteterna fick ställas in då vi inte längre kunde träffas inomhus. Vi fick också sluta att krama om varandra som vi har för vana att göra när vi träffas.

Därför fick vi tänka om och har istället haft många utomhusaktiviteter för att bibehålla vår fina sociala gemenskap i föreningen. Några axplock är Valborgsmässoboule vid Kölaladan, besök vid naturreservatet Bergs Klätt, bygdetur genom Västvärmland, bilrebusjakt genom Eda kommun och guidad glasbruksvandring på Eda Glasbruk. Alla resor gjordes i egna bilar utan samåkning med hänsyn till den fruktade corona-smittan.

Den aktivitet som samlar flest deltagare är boule och vi fortsatte spela två dagar i veckan. Tack vare den milda hösten kunde vi boula utomhus ända till jul. Framöver kommer vi att satsa på uteaktiviteter och vår slogan är: "Det är inne att vara ute!"

Vilka råd vill du skicka med?

Nu ser vi fram emot år 2021 när förhoppningsvis alla är vaccinerade. Då kan vi träffas och umgås som förut samt åter få krama om varandra och göra det som vi inte fick möjlighet att göra under 2020. Det är viktigt att hålla kontakten och att vi som pensionärer anammar den moderna IT-tekniken och kommunicerar både på webb och FB. 

Foto: Anders Johansson


2021-01-11