Föreningen Folkets Hus i Åmotfors arbete under coronapandemin

Personal på Föreningen Folkets Hus i Åmotfors, Anne, Hanna, Allis och Jessica

Vi håller oss helt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19. Nu har vi börjat hålla bion öppen på söndagar. Skillnaden är att vi nu bara tar in 50 personer/visning och har förhandsbokning på dessa biljetter. Vi har tejpat upp avstånd på golven och satt upp tydliga skyltar med avstånd. Inne i salongen sitter besökarna på varannan rad. 

Om vi har 2 visningar efter varandra släpper vi ut första gruppen genom bakdörren för att slippa trängsel. Vi använder handskar samt munskydd i kiosken och det finns också handsprit som står framme för besökarna. Vi tar även emot privata bokningar och då får dessa själva ta ansvar för sitt sällskap.

Det enda råd vi kan ge är att vara tydliga med information vad som gäller. På bilden ovan syns Anne, Hanna, Allis och Jessica.

Fortsätt håll i, håll ut och håll avstånd!

2020-11-20