Adoption

Socialnämnden handlägger ärenden som rör adoption av personer under 18 år. Det avser både barn födda i Sverige och i ett annat land. Alla adoptioner som genomförs sker alltid med barnets bästa i främsta rummet.

  • Du ansöker till socialnämnden om medgivande.
  • Din ansökan ska kompletteras med ett läkarintyg om hälsotillstånd.

För att få adoptera krävs att man gått en föräldrautbildning

I Värmland samordnas dessa utbildningar genom Studiefrämjandet och vårdutskottet har fattat beslut om att blivande adoptionsföräldrar beviljas halva kostanden för utbildningen. Utbetalning sker efter ansökan.

Utredningen sammanställs och socialnämnden fattar beslut om medgivande.

Förutsättningarna för att få adoptera regleras i Föräldrabalken

  • Sökanden har uppfostrat barnet som sitt eget alternativt ämnar uppfostra barnet som sitt eget eller om det med hänsyn till personliga förhållanden mellan sökande och barnet finns särskild anledning till adoptionen.
  • Sökanden måste vara gift eller ha ingått partnerskap vara och minst 25 år. Vissa länder tillåter att man adopterar som ensamstående.
  • Adoptionen får inte vara förenad med ekonomiskt ersättning. Det vill säga att man får inte ta betalt för barnet i någon form.

Själva adoptionen förmedlas genom ansökan till en auktoriserade adoptionsorganisationer.