Alla elever i åk 8 besöker ett kommunfullmäktige 

Skylt utanför kommunhuset med texten Eda kommun

Kommunfullmäktige har bjudit in alla elever i åk 8 till att besöka kommunfullmäktiges sammanträde den 15 maj kl 13.00, utifrån ett förslag i en motion som har lämnats in.

Under förmiddagen träffar eleverna kommunens politiker och tjänstemän som presenterar den kommunala organisationen. Tanken med dagen är att beskriva den politiska organisationen samt att presentera kommunen som en stor arbetsgivare med en stor bredd av yrken. Förvaltningen kommer att arrangera en minimässa i och runt Charlottenbergs Folkets Hus för att visa olika yrken inom den kommunala organisationen.

Kommunfullmäktiges sammanträde startar redan kl 13.00 och då är eleverna särskilt inbjudna till att delta vid sammanträdet. Eleverna har blivit ombedda att lämna in ett medborgarförslag per klass vid besöket.

För att få ett större intresse för politiken och på sikt öka valdeltagandet är det jättepositivt att vi får till detta samarbete med skolan. Vid nästa val är dessa elever första gångsväljare och i denna grupp väljare har vi i Eda ett lågt valdeltagande säger kommunfullmäktiges ordförande Bo-Inge Nilsson (HEL). 

2022-06-22