Länsstyrelsen granskar och ger beröm

Lila blommor på höstäng i kvällssol

Länsstyrelsen i Dalarna utövar tillsyn över Arvika - Eda överförmyndarnämnd och årets granskning är nu genomförd.

Länsstyrelsen uttrycker att verksamheten utvecklats positivt och att de nya rutinerna och samverkansmötena varit särskilt positiva. Årsräkningar, som varit kompletta och kommit in i tid, granskades innan 31 augusti 2021. Utbildningsinsatser av ställföreträdare och rekrytering av nya pågår.

Länsstyrelsen uttrycker att det finns 150 akter som rör omyndiga som behöver hanteras. Dessa akter gicks igenom veckan efter tillsynen och det finns en handlingsplan för de åtgärder som återstår att vidta. Länsstyrelsen använder sig vid inspektionen av en tregradig kritikskala och för andra året i rad så riktar Länsstyrelsen ingen kritik utifrån tillsynsbesöket.

2021-10-15