Offentlig konst

Konstverk föreställande en fågel

Eda kommun äger ett antal, runt 500 konstverk, som donerats eller köpts in under årens lopp för att visas upp på offentliga platser men som även kan placeras vid de olika förvaltningarna, skolor, äldreboenden mm.

Kommunens offentliga konst ska vara levande och synlig. Kulturavdelningen köper in, förvaltar och vårdar konsten som finns registrerad i en konstdatabas som administreras av kultursamordnaren.