Kommunalskatt och skattesatser

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, den inkomstskatt som kommunmedborgarna betalar varje månad. Den finansierar ca 65 procent av kommunens löpande verksamhet - förskola, skola, äldreomsorg, gator, vägar m.m.

Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter, samt avgifter
för verksamhet (barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter med mera).

Den skatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar

  • skatt till kommunen
  • skatt till regionen
  • begravningsavgift.