Kommunalskatt och skattesatser

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, den inkomstskatt som kommunmedborgarna betalar varje månad. Den finansierar ca 65 procent av kommunens löpande verksamhet - förskola, skola, äldreomsorg, gator, vägar m.m.

Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter, samt avgifter
för verksamhet (barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter med mera).

Den skatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar

  • skatt till kommunen
  • skatt till regionen
  • begravningsavgift.

Skatt till Eda kommun

Eda kommuns skattesats är beslutad av kommunfullmäktige och är 22,27%, 2021.

Skatt till Region Värmland

Skatten till Region Värmland beslutas av regionfullmäktige och uppgår 2021 till 11,68%.

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Förutom skatt till kommun och region/landsting betalar alla skattskyldiga en begravningsavgift till Svenska Kyrkan. Kyrkoavgiften betalar bara de som är medlemmar i svenska kyrkan.

Skatt och avgift 2021

  • Skatt till kommunen 22,27
  • Skatt till regionen 11,68
  • Summa region och kommunskatt 33,95
  • Kyrkoavgift 1,325
  • Begravningsavgift 0,253
  • Summa inkl kyrkoavgift 35,528
  • Summa exkl kyrkoavgift 34,203