Infopoints

Illustration infopoint

InfoPoints är lokala informationsplatser med det vit/gröna InfoPoint-märket, där turister kan få kartor, broschyrer och annan information.  

Det är kommunen i samarbete med andra aktörer som skapar InfoPoints.

InfoPoints i Eda kommun är:

• Spinnhjulet i Skillingsfors
• Bygga Jarnske AB
• Biblioteken i Charlottenberg, Åmotfors, Koppom
• Medborgarkontoret i Kommunhuset i Charlottenberg
• Eda Glasmuseum

För öppettider se respektive InfoPoints hemsida.