Infopoints

Illustration infopoint

InfoPoints är lokala informationsplatser med det vit/gröna InfoPoint-märket, där turister kan få kartor, broschyrer och annan information.  

Det är kommunen i samarbete med andra aktörer som skapar InfoPoints.

InfoPoints i Eda kommun är:

  • Spinnhjulet, Skillingsfors
  • Bygga Jarnske AB, Koppom
  • Biblioteken i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors
  • Medborgarkontoret, Charlottenberg
  • Eda Glasmuseum, Eda Glasbruk
  • Eda Hembygdsgård, Sjögervål
  • Eda Skans Museum, Åmotfors
  • Pressbyrån, Charlottenbergs Shoppingcenter

För öppettider se respektive InfoPoints hemsida.