EU-samarbete

EU-flagga

Eda kommun medverkar i flera olika projekt som delfinansieras av EU. Det handlar om allt från kortare projekt med aktiviteter och utbyten runt ett enskilt tillfälle, till stora utvecklingsprojekt som löper över flera års tid.

Det finns EU-stöd som kan finansiera delar av utvecklingsprojekt inom många olika verksamhetsområden. Oftast krävs det ett samarbete med partners i andra länder för att genomföra EU-projekt.

Eda kommun deltar också i projekt som finansieras helt eller delvis av andra parter, till exempel via Region Värmland. För att stärka utvecklingen i Värmland arbetar Region Värmland internationellt och då framförallt inom EU och gentemot Norge. Läs mer på Region Värmland webbplats.

Kontakta gärna kommunens informationschef, om du vill veta mer om vilka stödformer och projekt som är aktuella i Eda kommun. En del större projekt presenteras även på vår webbplats.

DU SOM SKA SÖKA INFORMATION OM EU

Användbara länkar som du kan använda som startpunkt för att söka information om EU. Du hittar bland annat information om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de beslut som parlamentet fattar, EU:s olika institutioner, hur en EU-lag kommer till och hur Sverige påverkas av medlemskapet i EU.

EU-upplysningen vid Sveriges Riksdag

EU:s officiella webbplats

Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Europeiska Kommisionen

Konsument Europa

Sveriges kommuner och regioner

Region Värmland

PÅGÅENDE EU-PROJEKT

Här nedan finns en sammanställning över pågående EU-projekt våren 2024.