Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Officiella ambassadörer Skriv ut

 

Eda kommun utser årligen en eller flera officiella ambassadörer. Syftet är att uppmärksamma goda representanter för kommunen som genom sina framgångar är positiva förebilder för både kommuninvånare och omvärld. De ska genom sitt regionala engagemang även verka för kommunens bästa och bidra till marknadsföringen av Eda, både på egen hand och i samarbete med kommunen.

 

Officiella ambassadörer utses för ett år i taget och utnämns i samband med Charlottadagen. Vid utnämningsceremonin överlämnas ett diplom. De som tidigare varit ambassadörer blir inofficiella ambassadörer och fortsätter att marknadsföra kommunen.

 

Inför varje år har kommuninvånarna möjlighet att lämna förslag på ambassadörer. Förslagen ska inlämnas skriftligen till kommunen, förslagsvis via e-tjänsten ”Lämna synpunkter och förslag” på vår hemsida eller till kommun@eda.se. Förslagen ska vara inlämnade senast den 10 mars.

 

En officiell ambassadör i Eda kommun ska ha en tydlig anknytning till kommunen och vara uppmärksammad i Sverige och gärna även utomlands. 
Sidansvarig: Marcus Brolin