Officiella ambassadörer

Officiella ambassadörer

Eda kommun utser årligen en eller flera officiella ambassadörer. Syftet är att uppmärksamma goda representanter för kommunen som genom sina framgångar är positiva förebilder för både kommuninvånare och omvärld. De ska genom sitt regionala engagemang även verka för kommunens bästa och bidra till marknadsföringen av Eda, både på egen hand och i samarbete med kommunen.

Officiella ambassadörer utses för ett år i taget. Vid utnämningsceremonin överlämnas ett diplom. De som tidigare varit ambassadörer blir inofficiella ambassadörer och fortsätter att marknadsföra kommunen.

Inför varje år har kommuninvånarna möjlighet att lämna förslag på ambassadörer. Förslagen ska inlämnas skriftligen till kommunen, förslagsvis via e-tjänst eller till kommun@eda.se.

En officiell ambassadör i Eda kommun ska ha en tydlig anknytning till kommunen och vara uppmärksammad i Sverige och gärna även utomlands.